Optimizing Performance

Ben je op zoek naar inzichten omtrent het managen van operationele processen? Hebben jouw medewerkers behoefte aan een instrumentarium om de operationele efficiëntie van je bedrijf in kaart te brengen en te verhogen? Je wilt dat er effectief wordt samengewerkt in jouw organisatie? Je wilt zelf verantwoordelijkheid en initiatief kunnen nemen met de focus op de strategische doelen van de organisatie en deze ook weten te bereiken (of jouw medewerkers)? Je verwacht dat er op een verantwoorde wijze wordt verbeterd, op basis van feiten en data, en dat de verbeteringen bijdragen tot strategische efficiëntie? Of je wilt gefundeerd operationele verbeterpunten kunnen pitchen bij jouw stakeholders?

Het Optimizing Performance programma van Flanders Business School reikt jou kostmanagementexpertise, strategie- en operationele managementkennis aan én laat jou dit meteen in teamverband en gecoacht toepassen op een concreet project.

Aan het eind van het traject beschikken succesvolle deelnemers over onderbouwde kennis en een instrumentarium om op een succesvolle wijze een onderneming/organisatie/bedrijf uitgedrukt in kostenstructuren, -modellen én processen in kaart te brengen, te analyseren en te managen, daarnaast de financiële, organisatorische, structurele bottle necks te identificeren en te corrigeren, en verbeteringen te formuleren en te implementeren. Dit programma beperkt zich niet tot pure kennisoverdracht. We nemen de deelnemer mee in een concreet project waarin onmiddellijk het aangereikte expertise pakket toegepast zal worden.