KEA

Ondernemerschap in de zorg: van idee tot start-up
  • Hebt u een goed idee voor de zorgsector, maar kent u de zorgmarkt onvoldoende?
  • Mist u de nodige competenties om uw zorgidee te vertalen naar een succesvol businessmodel en/of start-up?
  • Hebt u nood aan prototyping om uw idee te vertalen naar uw potentiële klanten?

Dan biedt KEA u dé oplossing. Het KEA Programma begeleidt (pre-)starters in de zorgeconomie intensief, van idee-fase tot aan de effectieve start-up.

Programma

Praktische coaching, door topprofessionals, van idee tot lancering, wordt u geboden in het KEA Programma. De aandacht gaat niet alleen naar uw business idee en business plan, maar ook naar u als ondernemer. U leert hindernissen in de zorgmarkt overstijgen en tegenwerkingen van de markt ombuigen naar opportuniteiten. U groeit in uw engagement en competenties.

Het KEA Programma bestaat uit drie trajecten: naargelang uw ervaring, uw kennis en de maturiteit van uw idee is het mogelijk om een verkort programma te volgen.

KEA Ideator: van idee tot business idee

"Heeft mijn idee wel écht potentieel?" Tijdens  KEA Ideator werkt u naar een positief antwoord op die vraag. We begeleiden u in het vormen en verder ontwikkelen van een goed ondernemerschapsidee.  De Ideator is een intensief traject van drie tweedaagse seminaries. Met een sterk business idee kan u naar het volgende traject : het KEA Bootcamp.

KEA Bootcamp: van idee tot business model

"Hoe maak ik van mijn idee een stevig business model?" In functie van uw competenties en uw nood aan complementariteit omringen we u tijdens het KEA Bootcamp met complementaire teamleden uit ons netwerk: financiële, technische, sector- of andere deskundigen. Samen met hen vertaalt u uw business idee naar een sterk business model binnen de zorgeconomie. Na de vier tweedaagse seminaries bent u er klaar voor om uw toekomstige onderneming vorm te geven. Rechtstreeks instromen in het KEA Bootcamp kan als u al een business idee heeft met een duidelijk potentieel.

KEA Prototype: van idee tot prototype

"Hoe maak ik een prototype of een 'Proof of Concept' om mijn idee te kunnen tonen?" In sommige gevallen is er nood aan prototyping om een business idee en business plan te ondersteunen. In het KEA Prototype Programma begeleiden we teams in het verwezenlijken van een prototype of een 'Proof of Concept' en stomen we ze klaar om tot een werkelijke lancering over te gaan.

Voor wie en waarom?

Iedereen met een idee in de zorg is welkom:

  • Zorgprofessionals (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, apothekers, ...) met zin voor vernieuwing en uitdaging;
  • Ondernemers die het potentieel van de zorgeconomie inzien;
  • Overheidsorganisaties en andere organisaties met een innoverend idee in de zorg;
  • Starters, op zoek naar groei of afkomstig uit een andere sector, maar met interesse om zich te heroriënteren naar de zorgeconomie;
  • Kenniscentra op zoek naar valorisatie van hun onderzoek of idee;
  • ...

Partners

Flanders Business School speelt al meer dan 30 jaar een leidende rol in het ondernemerschaps-onderwijs in Vlaanderen, onder meer dankzij structurele samenwerkingen met de Kellogg School of Management (Chicago), het Indian Institute of Management te Calcutta (IIMC) en de Antwerpse campus van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Zo combineert FBS in al haar programma's een sterke academische onderbouw met een praktijkgerichte focus.

De Thomas More hogeschool is ontstaan uit de fusie van de Katholieke Hogeschool Kempen, Lessius Antwerpen en Lessius Mechelen. Daarmee is de hogeschool meteen ook de belangrijkste in de provincie Antwerpen. De groep Gezondheid & Welzijn van Thomas More is dankzij het uitgebreid aanbod aan opleidingen, het daaraan gekoppelde praktijkgericht onderzoek en haar netwerk binnen de domeinen gezondheidszorg, life sciences en welzijn de ideale partner om de zorgcontext waarop KEA zich wil richten aan te brengen.

In samenwerking met LiCalab, Mobilab, Cretecs, Centexbel, Sirris, Janssen Pharmaceutica Open Innovation Campus en LRD.

Met de gewaardeerde steun van het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie

Meer info?

Wenst u meer informatie, contacteer dan programmamanager Lucie Somers,  +32 3 289 10 90 - +32 493/65 96 25, lucie.somers@fbs.ac

Structurele partner


Download de KEA-brochures