Programma

Het programma omvat 102 contacturen, gespreid over 17 opleidingsdagen.

Module 1 -  Inleiding tot Financiële Planning & praktijktoepassing

Les 1 – Inleiding – Jo Stremersch (donderdag 28 september 2017)
Les 2 – Praktijkcases – Jo Stremersch (donderdag 12 oktober 2017)

 • Deze module verschaft de cursist duidelijk inzicht in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn.
 • De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan.

Module 2 - Fiscaliteit Personenbelasting

Les 3 – Sociale zekerheid, pensioenopbouw en verzekeringen – Paul Roels (donderdag 26 oktober 2017)

Van de cursist wordt verwacht dat hij de basisprincipes van het drie pijlersysteem begrijpt.

De cursist dient wat betreft het wettelijk pensioen

 • De basisprincipes van de drie stelsels (loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren) begrijpen
 • De pensioenleeftijd van een individu kunnen vaststellen
 • Het niveau van het wettelijk pensioen kunnen situeren
 • Parameters die de financiële leefbaarheid van het wettelijk pensioen beïnvloeden, kunnen duiden

De cursist dient wat betreft de tweede pijler (ondernemingspensioen)

 • De verschillende mogelijkheden en limieten voor fiscaal gefacilliteerde aanvullende pensioenopbouw kennen
 • Begrijpen hoe hij ze dient te kaderen als instrument van vermogensopbouw

Module 3 - Sociale zekerheid en pensioenopbouw

Les 4 – Fiscaliteit: personenbelasting & basis vennootschapsbelasting - Bruno Peeters (donderdag 9 november 2017)

 • Kennis van de begrippen en structuren van het fiscaal recht en van de grondslagen en beginselen waarop deze zijn gebaseerd.
 • Inzicht in de bestaansreden van de verschillende leerstukken van het fiscaal recht en het vermogen om deze kritisch te beoordelen.
 • Verwerven van geïntegreerde kennis van de personenbelasting.

Module 4 - Praktijkoefeningen

Les 5 – 1e inhoudelijke toets + Praktijkcases – Jo Stremersch (donderdag 23 november 2017)

Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan.

Module 5 - Successieplanning

Les 6 – Successie: huwelijksvermogens- en erfrecht – Alain Van Geel en Muriëlle Gijbels (donderdag 7 december 2017)

 • Kennis van de begrippen belangrijk in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, bij schenkingen en testamenten.
 • Inzicht in de onderlinge verbanden tussen het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten.
 • Verwerven van geïntegreerde kennis van de registratie- en successierechten, met het besef dat er dikwijls een link bestaat met het burgerlijk recht.

Les 7 – Successie: registratie- en successierechten – Alain Van Geel en Muriëlle Gijbels (donderdag 21 december 2017)

 • Kennis van de begrippen belangrijk in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, bij schenkingen en testamenten.
 • Inzicht in de onderlinge verbanden tussen het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten.
 • Verwerven van geïntegreerde kennis van de registratie- en successierechten, met het besef dat er dikwijls een link bestaat met het burgerlijk recht.

Les 8 – Beleggingsverzekeringen – Paul Van Eesbeeck (donderdag 11 januari 2018)

 • Van de cursist wordt verwacht dat hij de basisprincipes van de beleggingsverzekeringen begrijpt. 
 • En hoe dient hij ze te kaderen als beleggingsinstrument en als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning.

Les 9 – 2e inhoudelijke toets + Praktijkcases successie – Jo Stremersch (donderdag 25 januari 2018)

Deze module moet de cursist in staat stellen om de theorie van alle aspecten van successie te kunnen toepassen. Zowel wat betreft het burgerrectelijk stuk over hoe de nalatenschap wordt verdeeld, alsook de berekening van de successierechten in de verschillende gewesten. Bovendien moeten zij specifieke situaties kunnen detecteren en hiervoor een degelijke successieplanning kunnen opmaken.

Moduele 6 - Zakelijke activa

Les 10 – Vennootschapen: juridisch fiscaal – Luc Jonckheere (donderdag 8 februari 2018)

 • Van de cursist wordt verwacht dat hij kennis en inzicht verschaft in het gebied van vennootschappen.
 • Wanneer kan men best werken met welke vennootschap en waarom.

Les 11 – Vennootschappen: economisch en waardebepaling - Ludo Demeulenaere & Koen Naessens (donderdag 22 februari 2018) 

 • Van de cursist wordt verwacht dat hij een onderneming kan doorlichten aan de hand van balans en jaarrekening.
 • Bovendien moet hij hieruit aandachtspunten kunnen afleiden en een economisch correcte waardebepaling kunnen opmaken adhv balans, jaarrekening en andere factoren zoals goodwill, bedrijfsvastgoed etc.

Module 7 - Roerende beleggingen en asset allocatie

Les 12 – Roerend vermogen en kapitaalmarkten – Freddy Van den Spiegel (donderdag 8 maart 2018)
Les 13 – Beleggingsadvies, denkpistes voor PF-planners – Jo Stremersch en Paul Van Heurck (donderdag 22 maart 2018)

De cursist dient de relatie van de portefeuille in het totaal vermogen van de klant te kunnen duiden en een geïntegreerd advies hieromtrent geven, rekening houdende met de economische actualiteit.

Module 8 - Onroerend vermogen

Les 14 – Onroerend vermogen: juridisch-fiscaal  – Luc Jonckheere (donderdag 19 april 2018)

 • De cursist is in staat om de (fiscale) gevolgen van een aankoop van onroerend goed, het behoud van onroerend goed en de verkoop van onroerend goed te evalueren, wanneer deze transactie gebeurt in eigen naam, dan wel in naam van een vennootschap.
 • Verwerven van een basiskennis inzake structurering van vastgoed, cfr. erfpacht, vruchtgebruik en opstal op burgerrechtelijk als fiscaal vlak.

Les 15 – Onroerend vermogen: economisch - Christophe Petitjean (donderdag 3 mei 2018)

De cursist is in staat om de aan zijn cliënteel een deskundig advies te geven in het beleggen in vastgoed. Hij zal hierbij rekening moeten houden met het diversifiëren van het totale vermogen en rekening houden met rendement, kosten voor onderhoud en leegstand, etc.

Module 9 - Praktijkoefeningen

Les 16 – 3e inhoudelijke toets + Praktijkcases – Jo Stremersch (donderdag 17 mei 2018)

Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan.

Module 10 - Commerciële organisatie

Les 17 – Commerciële approach – Etienne Moens (donderdag 31 mei 2018)

Deze module moet het de cursist duidelijk maken hoe hij best zijn klanten warm maakt voor financiële planning en hoe hij dit best aanpakt.

Meer info?

Download hier de gedetailleerde programmabrochure voor verdere toelichting bij elk van de sessie.