Programma

Dag 1 | Waarom de nieuwe economie enorme groeikansen aanreikt? (Kris Vander Velpen)

De nieuwe economie verandert de paradigma’s die we tot nu toe als “normaal” beschouwden. Ondernemers benutten deze veranderende paradigma’s om nieuwe business modellen gericht op de werkelijke eindklant in een co-creatieve omgeving uit te testen.

Deze dag zullen we ons focussen op drie kernvragen nl.:
• Welke zijn de meest dominante paradigma veranderingen?
• Hoe kunnen we op korte termijn initiatieven ontplooien om ook hierop in te spelen?
• Welke initiatieven zijn het meest effectief?

Dag 2 | Hoe ondernemers denken in nieuwe economie? (Jan De Visch)

Onze maatschappij bevindt zich op meerdere kantelpunten en transities tegelijk, die de deuren opent voor radicale veranderingen. We bevinden ons midden in een aantal omslagpunten waarin ondernemen gezamenlijke meerwaardecreatie is op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Ondernemers zijn hierin dwarsdenkers en doeners die in de veelheid van opportuniteiten kansen zien en deze vertalen in modellen waar afval ruwe materialen worden, technologie platformen worden voor gezamenlijk ondernemen, kleinschalige keteninitiatieven disruptief worden voor grote ondernemingen, en waar hiërarchische relaties vervangen worden door open lerende netwerken.

De markt is complex en verandert snel. In deze dag zoomen we in op een manier om snel en effectief deze ontwikkelingen in te schatten en te vertalen naar nieuwe product, markt, technologiecombinaties. Het is tegelijk een heel pragmatische én heel systemische manier van denken en handelen, één die erop gericht is om het creatieve proces te versterken en stappen te zetten, en unieke combinaties te maken die je snel dichter bij je doel te brengen.

Dag 3 | Hoe nieuwe ondernemers samenwerkingsstructuren creëren. (Jan De Visch)

De klassieke ‘command & control’ aanpak kantelt bij veel ondernemers naar een ‘collaborate & communicate’ aanpak. Hoe je je organisatie hierop inricht staat centraal in de tweede dag van het programma. We staan stil bij de basisprincipes waarlangs zelfsturende teams samenwerkingsintelligentie creëren en erin slagen om sneller innoveren dan de concurrentie. Aan de hand van voorbeelden illustreren we hoe feedback en communicatieprocessen eenvoudig kunnen geïnstalleerd worden en medewerkers op elk niveau kunnen ondernemen om tot een maximaal resultaat te bereiken.

We verhelderen hoe medewerkers start-up bedrijven doorbraken creëren, en welke de andere rollen zijn die je toelaten om als leidinggevende een multiplicatoreffect te hebben en een cultuur te ontwikkelen die voortdurend leren een essentieel onderdeel maakt van het samenwerken.

Dag 4 | Hoe briljante medewerkers vinden en houden. (Jan De Visch)

Het vinden van briljante mensen die willen werken voor je (minder bekend) bedrijf is één van de prioriteiten waarmee ondernemers geconfronteerd worden. We lichten toe hoe bedrijven zoals Google, Facebook en vele anderen in hun onbekende startjaren het rekruteringsproces op een onorthodoxe manier hebben aangepakt en erin geslaagd zijn om het talent aan te trekken die het verschil heeft gemaakt.

Vervolgens stellen we ons de vraag hoe de werkomgeving van de toekomst er zal uitzien, met aandacht voor performance processen die wél werken (oa. door niet op ratings te focussen), ontwikkelingsaanpakken waardoor talent voortdurend naar hogere niveaus wordt gezogen, en hoe (op het eerste zicht) ‘unfaire’ beloningen toch motiverend kunnen zijn voor iedereen.