Programma

Het programma omvat 90 contacturen, gespreid over 15 opleidingsdagen. Daarnaast dienen de deelnemers een individueel een paper uit te werken.

Les 1 – Praktijkstudie financiële planning

Luc Jonckheere  woensdag 16 september 2015

 • Hierbij worden reële casussen besproken. Alle verschillende thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod.

Les 2 – Ethiek en anti-witwaswetgeving

Luc Van Liedekerke en Alain Claes  woensdag 30 september 2015

 • Professionaliteit, vertrouwen, integriteit
 • Ethiek van een financiële dienstverlening
   
 • Europese wetgeving terzake
 • Belgische wetgeving (repressief en preventief)
 • Internationale samenwerking
 • Witwasindicatoren
 • Kerncijfers

Les 3 – Vennootschapsfiscaliteit

Bruno Peeters – woensdag 14 oktober 2015

 • Capita selecta fiscaliteit vennootschappen : oa actualia vennootschapsbelasting, interactie bedrijfsleider-vennootschap in het kader van de fiscaliteit, R/C, inkoop eigen aandelen, inbreng in de holding, meerwaardeproblematiek, DBI.

Les 4 – Vennootschappen: waardering van ondernemingen

Ludo Lievens  woensdag 28 oktober 2015

 

Waarderen ondernemingen via de courante waarderingsmethoden komen tot een gefundeerde waardering van diverse typen vennootschappen (

 • Inventarisatie
 • Formuleren doelstellingen
 • Analyse
 • Actie
 • Waardering (de financiële diagnose, het begrip waardebepaling, intrinsieke waarde, economische waarde, m)arktwaarde

Les 5 – Vennootschappen:praktijkcases

Luc Jonckheere  woensdag 18 november 2015

 • Praktijkcases die de nadruk leggen op problematieken mbt vennootschappen

Les 6 – IPR en Internationale successieplanning

Alain Van Geel en Robby Ackermans  woensdag 2 december 2015

 • (Belgisch) internationaal privaatrecht (algemene principes, huwelijksrelatie)
 • Totstandkoming huwelijk, huwelijksgevolgen,
 • Huwelijksvermogensrecht, echtscheiding (relatie van samenleven, erfopvolging, schenkingen, trust)
 • Praktijkvoorbeelden
   
 • Dubbelbelastingverdragen inzake successierechten
 • Overzicht reglementering aan de hand van casussen
 • Actualiteiten

Les 7 – Internationale fiscale planning en Salary Split

Raf Bogaerts, Gert Vandenbergh en Ferdy Foubert  woensdag 16 december 2015

 • Dubbelbelastingverdragen: bespreking van het Oeso modelverdrag
 • Europees belastingrecht (Moeder-dochter richtlijn, Tax package (interest en royalty richtlijn, code of conduct, spaarrichtlijn)
 • Internationale fiscale planningstechnieken (Nederland, certificering via administratiekantoor, besloten fonds voor gemene rekening, stichting particulier fonds, Luxemburg, Angelsaksische landen)
   
 • Dubbelbelastingverdragen (Inwoner, Art 14 (zelfstandige beroepen), Art 15 (niet-zelfstandige beroepen), Art 16 (bestuurder))
 • Fiscaliteit België woonstaat / gaststaat
 • Salary split met Nederland, Frankrijk en Luxemburg

Les 8 – Praktijkstudie financiële planning

Jo Stremersch  woensdag 6 januari 2016

 • Hierbij worden er reële casussen besproken. Alle verschillende thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod.

Les 9 – Asset Allocation 1/3

Emiel Va, Nroekhoven  woensdag 20 januari 2016

 • Vanuit een globaal perspectief van het vermogen van een privé persoon invulling geven aan de verdeling over de verschillende vermogenscomponenten.

Les 10 – Praktijkstudie financiële planning

Jo Stremersch  woensdag 3 februari 2016

 • Hierbij worden er reële casussen besproken. Alle verschillende thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod.

Les 11 – Vastgoed

Wim Vermeulen – woensdag 17 februari 2016

 • Opstal, erfpacht en vruchtgebruik. Deze les wordt volledig gewijd aan een uitdieping van deze constructies op burgerrechtelijk en fiscaal gebied. Naast wetgeving wordt ook aandacht besteed aan de uitgebreide rechtspraak terzake. Ongeveer de helft van de les wordt besteed aan praktijktoepassingen rond het thema.
 • Reorganisaties onroerend goed (inbreng van een onroerend goed, inbreng van een algemeenheid, van een bedrijfstak, (partiële) splitsing,  fusies met onroerend goed, liquidatie van vennootschappen met onroerend goed)

Les 12 – Praktijkstudie financiële planning

Gert De Greeve  woensdag 2 maart 2016

 • Praktijkcases erfrecht, successierechten, toondereffecten, …

Les 13 – Asset Allocation 2/3

Emiel Van Broekhoven  woensdag 16 maart 2016

 • Vanuit een globaal perspectief van het vermogen van een privé persoon invulling geven aan de verdeling over de verschillende vermogenscomponenten.

Les 14 – Asset Allocation 3/3

Emiel Van Broekhoven  woensdag 20 april 2016

 • Vanuit een globaal perspectief van het vermogen van een privé persoon invulling geven aan de verdeling over de verschillende vermogenscomponenten.

Les 15 – Praktijkstudie financiële planning

Jo Stremersch  woensdag 11 mei 2016

 • Hierbij worden er reële casussen besproken. Alle verschillende thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod.