Praktische informatie

De deelnamebijdrage voor het programma bedraagt € 2.400 (vrij van btw. BTW). Hierin zijn het inschrijvingsgeld, het collegemateriaal, de catering en de toegang tot alle faciliteiten van de Flanders Business School voorzien. De deelnemers worden verzocht een eigen laptop mee te brengen.

Deelnemers die met succes het programma doorlopen, ontvangen een certificaat van deelname uitgereikt door Flanders Business School.

Het programma komt in aanmerking voor overheidstussenkomst via de KMO-portefeuille - http://www.kmo-portefeuille.be. Flanders Business School biedt speciale voorwaarden voor organisaties die deelnemen met een team van 4 of meer personen.

Verloop

Het programma omvat 7 seminarie-namiddagen, rijkelijk gevuld met uiteenzettingen en discussiemomenten, en gaat door op de campus van Flanders Business School in Antwerpen.

Met het oog op maximalisering van de groepsdynamiek, werken we met groepen van minimaal 5 en maximaal 25 deelnemers.

  • Woensdag 27 mei 2015

- 9u. tot 12u. | Sessie 1 | Het landschap
- 13u. tot 16u. | Sessie 2 | Van offline naar online

  • Woensdag 3 juni 2015

- 9u. tot 12u. | Sessie 3 | Webshops en websites
- 13u. tot 16u. | Sessie 4 | Promotie

  • Woensdag 10 juni 2015

- 13u. tot 16u. | Sessie 5 | Consumentengedrag en omni-channel

  • Woensdag 17 juni 2015

- 13u. tot 16u. | Sessie 6 | Continue optimalisatie

  • In overleg met de deelnemers

- Sessie 7 | Feedback moment

Deelnemen of meer info?

Voor meer informatie omtrent de doelstellingen, de inhoud en de praktische aspecten van dit programma, kan je terecht bij Frederik Van Assche, Program Manager van Flanders Business School, Sint-Katelijnevest 26-28, 2000 Antwerpen, T: +32 3 289 10 91, frederik.vanassche@flandersbusinessschool.be.

U wenst in te schrijven voor dit programma? Dat kan via het online registratieplatform rechts in dit scherm.