Programma

Het programma kent een logische opbouw: tijdens de eerste sessie besteden we vooral aandacht aan de strategische “fit”; vervolgens zoomen we in op de concrete implementatie van een online platform en hetgeen je concreet nodig hebt voor de roll-out daarvan, en we ronden af met een reflectie- en feedback-moment. Alle sessies combineren korte, theoretische bijdragen van docenten met praktische illustraties van het beschikbare instrumentarium én een coachende aanpak. Als deelnemer word je namelijk uitgenodigd om je eigen ondernemingscase mee te brengen: zo kan je meteen aan de slag. En tijdens de laatste sessie krijg je zelfs de kans, je eigen case te pitchen voor de docenten!

Sessie 1 | Het landschap
Tijdens de eerste sessie leggen we het online landschap bloot. Wat zijn de trends? Wat is er allemaal mogelijk? Wat zijn de pro’s en contra’s van een aanwezigheid op het internet? En vooral: hoe past online ondernemen binnen de doelstellingen van je bedrijf of organisatie? Welke keuzes moet je maken alvorens echt aan de slag te kunnen?
• Waarom online ondernemen? De veranderende consument en de trends.
• De mogelijkheden van online ondernemen?
       Een overzicht van het online landschap
       Wat zijn de voor- & nadelen?

• De keuze van een online business model
       Analyse van de sales chain offline. Hoe verkoop je nu? Waar kan online een rol spelen?
       Analyse van je doelstellingen? Contact leggen of verkopen?
       De unieke waarde en het oneerlijk voordeel
       Concurrentieanalyse
       Geografische bepalingen
       Website of webshop?
       B2B vs B2C

Sessie 2 | Van offline naar online
Tijdens de tweede sessie maken we de concrete vertaalslag van een offline business model naar een online platform.
Volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:
• Analyse, vertaling en herdenking van offline naar online ondernemen
       Conversies
       Kostenstructuur

• De operationele implicaties:
       Het aanbod bepalen: assortimenten en collecties
       Klanten overtuigen: gebruiksgemak, opbouw, copy, design en fotografie
       Voorraad, logistieke aspecten, verpakking,...
       Betalingsvormen, distributie, dropshipping, levering incl. plaatsing, ophaling,...
       After sales & support
       Juridische aspecten.

Sessie 3 | Webshops en websites
In deze derde sessie bekijken we de technische mogelijkheden die vandaag voorhanden zijn. Welke techniek past bij jouw online onderneming? Wat doe je best zelf? En met wie ga je in zee?
• Techniek en advies: de winnende combinatie.
• Technische oplossingen:
       Proprietary, open source, Saas,…
       Marktplaatsen zoals Bol.com, Amazon, eBay...
       Integratie met ERP & CRM

• Samenwerken met een technische partner?
       Fixed price?
       Percentage op verkoop?
       Werken in regie?

• Evaluatie partnerships (logistiek, betalingen, technisch, marketing, …)
• Affiliate marketing model

Sessie 4 | Promotie
Wil je bedrijf online succesvol zijn, dan moet je niet alleen de strategische, commerciële en technische componenten van je business model herdenken, maar ook je marketing. Daarbij is het noodzakelijk dat je klassieke campagnes en online communicatielijnen perfect op elkaar afstemt.
• Online marketing
       Belang voor je business én voor je website
       Content Marketing
       E-mailing
       Search Engine Advertising (SEA)
       De inzet van social media en link building
       Promotionele acties, kortingen, solden en “gratis”
       Hoe om te gaan met klantenbeoordelingen?
       Loyalty programs

• Offline marketing
       Integratie in je onderneming
       Integratie in offline communicatie
       Het fenomeen pop-up store

Sessie 5 | Consumentengedrag en omni-channel
Onderzoek toont aan dat de digitale omgeving een sterke invloed uitoefent op de manier waarop klanten beslissingen nemen. Bedrijven mogen en kunnen dan ook niet achterblijven als consumenten veranderen: ze zijn als het ware verplicht om hun verkoopstrategieën aan te passen. Daarom biedt deze sessie een wetenschappelijk onderbouwde, kritische reflectie over:
• Invloed van digitale tijdperk op (online en offline) koopgedrag
      Customer’s journey
      Het digitale kooppad in kaart brengen
      De kernbehoeften van de consument
      Het personaliseren van de online beleving
• Belang van een omni-channel strategie in de (digitale) toekomst
      Het aanbod afstemmen tussen online en offline
      Omni-channel bouwstenen

Sessie 6 | Continue optimalisatie
Online platformen laten een uiterst gedetailleerde ROI-analyse van (marketing)investeringen toe. In deze sessie gaan we in op het belang van continue monitoring en de voortdurende optimalisaties die dit mogelijk maakt. Daarvoor gebruiken we een ruime set van tools en meetinstrumenten. Volgende onderwerpen komen aan bod:
• Doelstellingen van optimalisatie
        Bezoekers
        Conversie
        Waarde
        Recurrentie
• Continu meten en evalueren (tools)
• Google analytics - doelen definiëren
• Conversie optimalisatie
• Search engine optimization (SEO)
• Marketing optimalisatie
• Technische optimalisatie
• Klantenservice optimalisatie
• Cross border commerce

Sessie 7 | Feedback moment

Tijdens de laatste sessie krijgen alle deelnemers de kans om hun nieuw verworven kennis en de voorgestelde tools toe te passen op hun eigen onderneming:
• Pitch jouw case voor een jury van deskundigen.
• Krijg feedback en tips om jouw plan te optimaliseren