Praktische informatie

Het inschrijvingsgeld voor het programma bedraagt € 2.125 (vrij van btw. BTW) per deelnemer. Hierin worden ook het inschrijvingsgeld, het collegemateriaal, de catering, en de toegang tot alle faciliteiten van de Flanders Business School voorzien. De deelnemers worden verzocht een eigen laptop mee te brengen. De deelnemer, die met succes het programma doorloopt, ontvangt een certificaat van deelname, uitgereikt door Flanders Business School.

Het programma wordt aangeboden binnen het TransKnowledge-project, gesubsidieerd door Agentschap Ondernemen. Daarom is Flanders Business School niet in de gelegenheid betalingen via KMO-portefeuille te aanvaarden.

Indien u het programma met succes doorloopt, ontvangt u een certificaat van Flanders Business School.

Verloop

Het programma is onderverdeeld in 6 seminariedagen, aangevuld met discussiemomenten, en gaat door op de campus van Flanders Business School in Antwerpen.

Module 1 en 2 worden ingericht als interactieve collegedagen, telkens van 9u tot 18u. Module 3 wordt op maat van, en in overleg met alle deelnemers, geclusterd in kenniskringen. De deelnemers aan het Optimizing Performance programma vormen samen met hun projectbedrijven (of door Voka – KVK Mechelen aangereikte cases) een zelfsturend team. We gaan uit van een 2 à 3-tal contactmomenten buiten de seminariedagen.

Met het oog op maximalisering van de groepsdynamiek, wordt de groepsgrootte beperkt tot minimaal 10, maximaal 25 deelnemers.

  • Vrijdag 24 april 2015  |  Module 1 - sessie 1  |  Kostprijsberekening en kostmanagement
  • Zaterdag 25 april 2015  |  Module 3 sessie 1  |  Nulmeting
  • Vrijdag 8 mei 2015  |  Module 1 - sessie 2  |  Strategische cost accounting en management controle
  • Zaterdag 9 mei 2015  |  Module 1 - sessie 3  |  Prestatiemeting en change management
  • In overleg met de deelnemers  |  Module 3 - sessie 2  |  Roll-out en kenniskring
  • Vrijdag 5 juni 2015  |  Module 2 - sessie 1  |  Business Process Management
  • Zaterdag 6 juni 2015  |  Module 2 - sessie 2  |  Logistieke Netwerken
  • Vrijdag 12 juni 2015  |  Module 2 - sessie 3  |  Strategische Allianties
  • In overleg met de deelnemers  |  Module 3 - sessie 3  |  Roll-out en kenniskring
  • Vrijdag 26 juni 2015  |  Finale presentatie
Deelnemen of meer info?

Voor meer informatie omtrent de doelstellingen, de inhoud en de praktische aspecten van dit programma, kan u terecht bij Frederik Van Assche, Program Manager van Flanders Business School, Sint-Katelijnevest 26-28, 2000 Antwerpen, T: +32 3 289 10 91, frederik.vanassche@flandersbusinessschool.be.

U wenst in te schrijven voor dit programma? Dat kan via het online registratieplatform rechts in dit scherm.