Programma

Dag 1: Anders denken -  Hoe nieuwe ondernemers beter met complexiteit omgaan?

Onze maatschappij bevindt zich op meerdere kantelpunten en transities tegelijk die de deuren opent voor radicale veranderingen. De complexiteit waarmee ondernemers dienen om te gaan stijgt hierdoor dramatisch. Succes hangt samen met de wijze waarop je omgaat met deze complexiteit. Ondernemers zijn hierin dwarsdenkers die in de veelheid van opportuniteiten kansen zien en deze vertalen in modellen waar afval ruwe materialen worden, technologie platformen worden voor gezamenlijk ondernemen, kleinschalige keteninitiatieven disruptief worden voor grote ondernemingen, en waar hiërarchische relaties vervangen worden door open lerende netwerken.

Tijdens deze dag zoomen we in op:
- De denkschema’s om snel en effectief ontwikkelingen in te schatten en te vertalen naar nieuwe product, markt, technologiecombinaties en nieuwe business modellen.
- De mindset om op een pragmatische én systemische manier het creatieve proces te versterken; en
- De manier waarop je je eigen denkbreedte kunt verruimen, om de concurrentie voor te zijn, en unieke combinaties te maken die je snel dichter bij je doel te brengen.

Dag 2: Anders betrekken -  Hoe nieuwe ondernemers andere samenwerkingsstructuren creëren?

Succesvolle ondernemers begrijpen de diversiteit in hun ecosysteem en hoe ze kunnen omgaan met de veelheid aan perspectieven. Ze luisteren op andere manieren en met een andere bedoeling, namelijk om te leren in plaats van andere te overtuigen van hun visie. Ze vergaderen ook op andere manieren. Bijeenkomsten zijn minder recurrent en hebben uitgesprokener bedoelingen. Ze betrekken ook hun stakeholders binnen en buiten de organisatie anders in diepere, meer inclusieve en ontluikende gesprekken. De klassieke ‘command & control’ aanpak kantelt bij veel ondernemers naar een ‘collaborate & communicate’ aanpak.

Tijdens deze dag staan we stil bij:
- De manier waarop je je organisatie inricht en de basisprincipes waarlangs zelfsturende teams samenwerkingsintelligentie creëren.
- Hoe je meer effectieve feedback- en communicatieprocessen kunt creëren om een cultuur te ontwikkelen die van voortdurend leren een essentieel onderdeel maakt van het samenwerken; en
- Hoe je medewerkers op elk niveau kunnen laten ondernemen om tot een maximaal resultaat te bereiken.

Dag 3: Anders handelen –   Hoe nieuwe ondernemers competenties anders inzetten?

In veel leidinggevende situaties loont het om zoals een goede tapijtlegger “twee keer na te meten alvorens één keer te snijden” – weten wat je doet en waarom alvorens je handelt. In complexe situaties heb je échter de kans niet om twee keer te meten voor je dient te handelen. De context beweegt zo snel dat een precieze meting (of onderzoek, of big data analyse, of het inwinnen van advies) te tijdintensief is en kan leiden tot een vals gevoel van zekerheid.
In complexe omgevingen experimenteren ondernemers met lichte, low kost prototypes waarlangs men de grenzen van mogelijkheden probeert af te tasten. Experimenten worden zo ontworpen dat ze snel, wendbaar leren toelaten en mogelijkheden openen om een grotere impact te creëren dan initieel voorzien.

Tijdens deze laatste dag behandelen we:
- Hoe je zelf verschillend, wendbaarder en effectiever kunt handelen.
- Welke competenties hiervoor nodig zijn en hoe je deze kunt identificeren bij medewerkers?
- Hoe je andere medewerkers kunt aantrekken om deze doorbraken te realiseren?

Meer info?

Voor meer informatie omtrent de doelstellingen, de inhoud en de praktische aspecten van dit programma, kan u terecht bij Jan De Visch, Executive Professor van Flanders Business School, tel.nr +32 (0) 3 289 10 91, +32 (0) 478 31 24 24, jan.devisch@flandersbusinessschool.be

Deelnemen

U wenst in te schrijven voor dit programma? Dat kan via het online registratieplatform rechts in dit scherm.