Praktische Informatie

Het programma loopt over 2 seminaries van telkens 2 dagen: 23 & 24 september en 21 & 22 oktober 2014, telkens van 9:00 tot 18:00. Locatie is de campus van Flanders Business School in Antwerpen.

Om een optimale groepsdynamiek te garanderen worden minimaal 10 en maximaal 25 deelnemers toegelaten.

Het inschrijvingsgeld voor het programma bedraagt € 2.200 (vrij van btw) per persoon en omvat alle cursusmateriaal en catering. 

Het programma komt in aanmerking voor overheidstussenkomst via de KMO-portefeuille - http://www.kmo-portefeuille.be. Flanders Business School biedt speciale voorwaarden voor organisaties die deelnemen met een team van 4 of meer personen. 

Indien u het programma met succes doorloopt, ontvangt u een certificaat van Flanders Business School.