Programma

Het Executive Program Ondernemend leiderschap vertrekt van inspirerende voorbeelden en ervaringen van deelnemers. U verwerft de essentials van een HR-aanpak die u in staat stelt de ondernemingsstrategie succesvoller uit te rollen. Sleutelconcepten worden toegelicht en bediscussieerd aan de hand van business cases en vertaald naar een praktisch inzetbare toolkit. U krijgt inzicht in onmiddellijke verbeterpunten binnen uw concrete bedrijfsrealiteit.

Aan het eind van het programma beschikt u over:

 • Een praktisch inzetbare toolbox om doeltreffend en onmiddellijk Human Capital op te bouwen en de toegevoegde waarde van medewerkers te verhogen;
 • Een methodologie waarmee de verantwoordelijkheid voor toegevoegde waarde bij medewerkers kan worden verhoogd (bvb. performantiehiërarchieën, verloning, duurzame en proactieve afstemming van de organisatiestructuren,…);
 • Een hands-on verbeterkader voor het human capital proces.

Seminarie 1: Het ontwerpen van betrokkenheid en duurzame groei

 • Hoe bouw je een flexibele, open en wendbare organisatie in projecten, netwerken, en teams?
 • Hoe maak je van je medewerkers de motor van je succes?
 • Hoe maximaliseer je de betrokkenheid van elke medewerker? Hoe versterk je het autonoom werken én het teamwerk?
 • Hoe identificeer je waar geen toegevoegde waarde wordt gecreëerd en hoe verander je deze rollen?
 • Hoe kun je medewerkers verantwoordelijk maken voor hun potentieel en (hogere) toegevoegde waardecreatie?
 • Hoe kun je de “waardecreatie-competenties” van je medewerkers in kaart brengen?

Seminar 2: Bestaffing, ontwikkeling en beloning

 • Hoe exceptioneel talent identificeren (intern én extern) vooraleer iemand anders dit doet?
 • Hoe “teams” bouwen in plaats van “bazen?”
 • Hoe actieve participatie bestendigen en medewerkers daarin laten groeien?
 • Hoe talent ontwikkelen wanneer je er geen budgetten voor hebt?
 • Hoe een systeem van vertrouwen en vrijheid creëren om lange termijn resultaatsontwikkeling te waarborgen?
 • Hoe belonen? Wat is de essentie in het overeenkomen van individuele én collectieve doelstellingen (meer dan het specifiek en meetbaar maken van de uitdagingen)?