KEA Ideator

Van idee naar sterk Business Idee

 • Heeft u een goed idee in de zorg?
 • Vraagt u zich af of het echt potentieel heeft?
 • Dan biedt het KEA IDEATOR PROGRAMMA het antwoord op uw vraag.

Programma

Onder begeleiding werkt u uw idee uit tot een sterk business idee. Een mooie toekomst in de zorgeconomie lonkt! Het KEA IDEATOR PROGRAMMA bestaat uit drie tweedaagse seminaries, op woensdag en donderdag. In die tijd bouwt u uw business idee uit en gaat u na of het strookt met uw persoonlijkheid. Sluitstuk van het traject is de “Idea Pitch", waarop u van doorwinterde professionals feedback krijgt.

SEMINARIE 1 – IDEE-GENERATIE

Tijdens de idee-generatie buigt u zich over vragen als:

 • Waar zijn de opportuniteiten en hoe past mijn zorgeconomisch idee hierin?
 • Welke capaciteiten heb ik nodig om dit te verwezenlijken?
 • Wat zijn de persoonlijkheidskenmerken voor succesvol ondernemerschap? Strookt dit met mijn persoonlijkheid?
 • Hoe creëer ik het juiste team rondom mij?
 • Hoe genereer ik zelf een zorgeconomisch idee dat aanspreekt en aansluit bij mijn eigen interesses?

SEMINARIE 2 – IDEE ROBUUSTHEID

In het tweede seminarie presenteert u een eerste concept van uw idee. De nadruk van het seminarie ligt op het onderbouwen van uw idee:

 • Hoe verloopt het innovatieproces?
 • Welke business modellen bestaan er?
 • Hoe ziet mijn ecosysteem eruit en wat heb ik nodig?
 • Wat voor organisatie heb ik nodig?

SEMINARIE 3 – POTENTIEEL VAN HET IDEE

Tijdens het derde seminarie stelt u het potentieel van uw idee nog duidelijker voor. U stuurt uw presentatie bij.

 • Hoe presenteer ik mijn idee aan andere actoren?
 • Hoe hou ik de aandacht vast voor mijn idee binnen de organisatie/bij de betrokken spelers/binnen het veld?
 • Hoe onderbouw ik mijn idee financieel?

IDEA PITCH

Afsluiter van de KEA IDEATOR is de Idea Pitch. U stelt uw business concept voor aan een expertengroep. Die beoordeelt of het voldoet aan de voorwaarden om door te stromen naar het volgende traject: het KEA Bootcamp.

Succesvolle deelnemers:

 • kunnen stakeholders overtuigen met hun Idea Pitch;
 • zijn voorbereid om bij implementatie open of onverwachte issues het hoofd te bieden;
 • maken deel uit van de KEA Community van mensen die ideeën in de zorg uitwisselen met de ambitie impact te hebben in de zorgeconomie.
 • Deelnemers die de KEA IDEATOR succesvol doorlopen, zijn klaar voor het KEA BOOTCAMP. Daarin gaan we op zoek naar het business model en omringen we de deelnemers met complementaire teamleden om de uitbouw van de toekomstige onderneming te kunnen realiseren.

Docenten

De KEA IDEATOR wordt geleid door Kris Vander Velpen, docent “Entrepreneurship and Innovation” aan Flanders Business School, aan Erasmus School of Management Rotterdam en ‘Associate Partner’ van The Bridge Business Innovators Amersfoort. Kris is een expert in het implementeren van veranderingstrajecten bij bedrijven en organisaties actief in de zorgeconomie (Janssen Pharmaceutica, Vulpia, In-Ham, Thomas More Gezondheid en Welzijn,..).

Gastlectoren (onder voorbehoud):

 • Tom Aelbrecht, Director Venture and Incubation Center, Janssen Pharmaceutica NV.
 • Dr. Marina Avau, Managing director Bridges for Choice, docent Flanders Business School
 • Dr. Ir. Wim Fyen, Spin-off en Innovatie LRD, KULeuven

Praktisch

De KEA IDEATOR wordt drie keer georganiseerd. Om interactie te maximaliseren worden de groepen beperkt tot 15 deelnemers.

KEA IDEATOR Programma 1 (2014)

 • 17 en 18 september 2014
 • 15 en 16 oktober 2014
 • 18 en 19 november 2014
 • Final presentation – Idea Pitch

KEA IDEATOR Programma 2 (2015)

 • 25 en 26 februari 2015
 • 18 en 19 maart 2015
 • 29 en 30 april 2015
 • Final presentation – Idea Pitch

Het IDEATOR programma wordt ingericht op de campus van Flanders Business School of een andere locatie in Vlaanderen in functie van de nabijheid van de deelnemers
De deelnameprijs voor de KEA IDEATOR bedraagt € 599 (vrij van BTW) per persoon. In deze prijs zijn accommodatie, coaching en materiaal inbegrepen.

Voor wie en waarom?

Iedereen met een idee in de zorg is welkom:

 • Zorgprofessionals (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, apothekers, …) met zin voor vernieuwing en uitdaging;
 • Ondernemers die het potentieel van de zorgsector inzien;
 • Overheidsorganisaties en andere organisaties met een innoverend idee in de zorg;
 • Kenniscentra op zoek naar valorisatie van hun onderzoek of idee;

Deelnemers zijn starters in de zorgeconomie  of starters afkomstig uit een andere sector, maar met interesse om zich te heroriënteren naar de zorgeconomie.
Tijdens een intakegesprek toetsen we af of een idee voldoende ontplooiingskansen heeft binnen de zorgeconomie. Met gewaardeerde steun van Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie.

Meer info?

Wenst u meer informatie, contacteer dan programmamanager Lucie Somers,  +32 3 289 10 90 - +32 493/65 96 25, lucie.somers@flandersbusinessschool.be

Na de KEA Ideator stroomt u door naar het KEA Bootcamp.

Deelnemen?

Laat jouw gegevens na via de "Inschrijvingsmodule" rechtsbovenaan deze pagina. Vergeet niet te vermelden aan welke editie je wenst deel te nemen (KEA Ideator 1: start op 25 september 2014 | KEA Ideator 2: start op 25 februari 2015 | KEA Ideator 3: start op 23 september 2015).

Download de KEA-brochures