Structuur van het programma

Managerial track

Het eerste jaar bestaat uit het managerial track waarin je kennis maakt met de bouwstenen van management: financieel management, strategie, marketing en human resources management... In dit eerste jaar wordt zoveel mogelijk met eigen cases gewerkt. Tijdens de seminars word je uitgenodigd om de nieuwe inzichten op je eigen bedrijf en je eigen situatie toe te passen. Zo leer je ook van elkaar!  In de loop van dit eerste jaar krijg je ook de kans om te proeven van ondernemerschap en om na te gaan hoe je eigen ondernemerschapstraject - dat in het tweede jaar centraal zal staan - er uit kan zien.

Entrepreneurial track

Tijdens het tweede jaar zet je ondernemerschapsambities in de praktijk om. In het entrepreneurial track schrijf je je bevindingen uit in een master verhandeling. Daarin ontwikkel je een waardevolle business opportuniteit van een idee tot een sterk gefundeerd, levensvatbaar businessplan. Als sluitstuk van de opleiding presenteer je je businessplan in een workshopformule aan een jury van risicokapitaal verstrekkers, ondernemers, managers en medestudenten.

“Deze Executive MBA is uitermate efficiënt voor wie een eigen bedrijf of eigen bedrijven heeft. Na elke module voer je de leerstof uit op een onderdeel van je bedrijf. Op het einde heb je een coherent en geïntegreerd business plan voor het geheel: Het eindwerk is dan bij wijze van spreken al geschreven.”

Hans Dockx
Zaakvoerder van bakkerij Dockx en Maison Anna Heylen.