Strategic decision making (leadership) under uncertainty - Koenraad Debackere

30-10-2020
30-10-2020

Dat ondernemers en bedrijfsleiders in 2020 turbulente tijden meemaken is een ‘understate-ment’. De COVID-19 pandemie, maar ook andere uitdagingen zoals energie en klimaat, stellen gangbare praktijken en routines in vraag. Nieuwe verdienmodellen worden onontbeerlijk. Als dusdanig dienen ondernemers en CEO’s niet enkel de onderneming door soms woelige waters te loodsen, zij dienen meer en meer een verschil te maken door de rol van Chief Experimentation Officer (CX0) in hun organisatie op te nemen en een centrale plaats te geven. In deze lezing deelt  Prof. Debackere met ons zijn visie op hoe innovatieleiderschap vanaf nu best evolueert om bedrijfsmodellen toekomstbestendig te maken.

 

Over Koenraad Debackere

Koenraad Debackere is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven met specialisatie in het domein van technologiebeheer en innovatiebeleid. Hij studeerde ingenieurswetenschappen en managementwetenschappen aan de UGent en MIT (Cambridge, VS). Hij is afgevaardigd bestuurder van KU Leuven Research & Development. Per 1 februari 2005 werd hij benoemd tot Algemeen beheerder van de KU Leuven. In 2016 werd hij aangesteld tot lid van de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie van de Nederlandse regering.

 

 

Praktisch

30 okt 2020 14:00 – 18:00
Campus Carolus – Korte Nieuwstraat 33, 2000 Antwerpen lokaal CAR1.09
Aantal plaatsen is beperkt, schrijf je in via de knop rechts bovenaan de webpagina. Voor de lezing zal je van ons nog een herinnering ontvangen met praktische informatie. 
Prijs €60