Flanders Business School disclaimer website

Door de snelle evolutie van de wetgeving en onze (onderwijs)omgeving, blijft het mogelijk dat de informatie op deze webpagina niet volledig accuraat is. De inhoud van deze webpagina's verbinden niet noodzakelijk Flanders Business School, tenzij het een pagina betreft die officieel is ondergebracht onder de onderwijs- en examenreglementering.De gegevens op deze pagina zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. Flanders Business School is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

On account of the rapid evolution of legislation and our higher education environment, it is possible that the information on this webpage is no longer completely accurate. Unless the page falls under the regulations for teaching and for examinations, Flanders Business School is not bound by the information provided. Flanders Business School has taken all reasonable care to ensure that all information available on its website is accurate at the time of publication and on the basis of the current state of knowledge. Flanders Business School is not responsible for the content of any links to external organisations that are referred to on its website.