Privacy Policy

Flanders Business School respecteert uw privacy en zet zich in om deze te beschermen door onze naleving van deze privacyverklaring.
In deze verklaring betekent persoonlijke informatie gegevens die betrekking hebben op een persoon en die die persoon direct of indirect identificeren, zoals uw naam of uw contactgegevens. Deze verklaring is van toepassing op onze websites of mobiele applicaties en alle (commerciële) relaties tussen Flanders Business School en haar studenten, deelnemers aan opleidingen, klanten, prospects, medewerkers, potentiële nieuwe medewerkers. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op: info@flandersbusinessschool.be

1. Soorten persoonsgegevens

De persoonlijke data die we kunnen verzamelen en verwerken omvat informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals:

 • Uw naam (naam en voornaam)
 • IP adres
 • E-mailadres
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • Productvoorkeuren, demografische informatie en alle andere informatie die u verstrekt
 • Informatie over uw gebruik van onze websites en mobiele applicaties (inclusief IP-adres, browsertype, de webpagina's die u hebt bezocht toen u toegang kreeg tot de website)
 • De inloggegevens van uw mobiele apparaat en geografische locatiegegevens (indien van toepassing)
 • Communicatievoorkeur
 • Inkomende en uitgaande correspondentiegegevens

Wanneer u bij Flanders Business School een opleidingstraject volgt, maken wij voor u een studentendossier aan. In dat dossier registreren we naast de hierboven vermelde contactgegevens, de periode wanneer u bij ons gestudeerd hebt en welk diploma of getuigschrift u heeft ontvangen.
Dat kadert in onze wettelijke verplichtingen als geaccrediteerde instelling voor hoger onderwijs. Hetzelfde geldt voor eventuele contractgebonden communicatie die we hebben gehad en de financiële informatie die we bijhouden.

Flanders Business School verzamelt ook automatisch anonieme informatie over uw gebruik van onze websites en diensten. Zo logt Flanders Business School bijvoorbeeld automatisch welke onderdelen van de website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt, welke website u bezocht toen u toegang kreeg tot de website en wat uw IP-adres is. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u niet identificeren, maar het stelt Flanders Business School wel in staat statistieken op te stellen over het gebruik van de website.

2. Methoden voor het verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld en kunnen worden verwerkt in het kader van:

 • Samenwerking met Flanders Business School
 • De website bezoeken, al dan niet mobiel
 • Aanmelden voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website)
 • De verificatie van uw identiteit (bijvoorbeeld wanneer u uw profiel bijwerkt of uw wachtwoord opnieuw instelt)
 • Inkomende en uitgaande correspondentie met Flanders Business School
 • Offerte aanvragen. Uitvoering van een overeenkomst met Flanders Business School
 • Facturen opmaken en betalingen innen
 • Optimalisatie van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van onze website
 • Statistische doeleinden
 • Het uitwisselen van visitekaartjes
 • Flanders Business School kan enquêtes uitvoeren. Deelnemers aan de enquête kunnen worden gevraagd om persoonlijke informatie (naam, contactgegevens, enz.) als aanvulling op meningen of feedback. Het type informatie dat via enquêtes wordt verstrekt kan variëren.
 • Jouw interesse om voor Flanders Business School te werken
 • Flanders Business School vereist af en toe registratie in ruil voor ons thought leadership: white papers, artikelen, studies, rapporten, enquête-analyses, boekjes, enz. Uw persoonlijke informatie kan worden gevraagd in registratieformulieren en het soort informatie dat van u wordt verzameld, zal variëren. Flanders Business School behoudt zich het recht voor om bepaalde materialen voor thought leadership alleen te verspreiden onder degenen die de gevraagde informatie verstrekken
 • Evenement registratie. Het type informatie dat wordt verzameld, varieert.
 • Vergemakkelijken en verbeteren van uw online ervaring
 • De diensten leveren die u aanvraagt, transacties verwerken en u gerelateerde informatie sturen, inclusief bevestigingen en kwitanties
 • Reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken
 • Met u communiceren over producten, diensten en evenementen en nieuws en informatie verstrekken waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn (voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor deze gepersonaliseerde informatieverstrekking, zie het gedeelte Uw keuzes hieronder)
 • Trends, website gebruik en activiteiten monitoren en analyseren

We slaan de invoergegevens van de gebruiker op die zijn verzonden aan de contactformulieren op onze website, samen met meta-informatie over de inzendingen, inclusief het tijdstip, het oorspronkelijke IP-adres en de browser.

Persoonlijke informatie wordt geregistreerd in ons Customer Relationship Management (CRM)-systemen die GDPR compliant zijn. Het betreft hier de Zoho CRM-suite (https://www.zoho.com/gdpr.html) en Moodle LMS (https://avetica.nl/2019/12/20/privacyrapportage-isae-3000-voor-avetica/)

Indien u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van toekomstige publicaties van Flanders Business School, blijven uw contactgegevens op onze opt-outlijst staan ​​om te voorkomen dat u nog verdere publicaties van Flanders Business School ontvangt.

De door Flanders Business School verzamelde persoonsgegevens worden dan ook uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet (zoals onze wettelijke verplichtingen als geaccrediteerde instelling voor hoger onderwijs) of door het voldoen aan een andere wettelijke verplichting, zal Flanders Business School uw persoonsgegevens slechts bewaren voor de periode die nodig is om het betreffende doel te bereiken en te vervullen.

3. Informatie die we automatisch verzamelen

Wij en onze serviceproviders verzamelen automatisch bepaalde informatie over u wanneer u de website bezoekt of gebruikt en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie kan demografische informatie bevatten; IP adres; browsertype; kenmerken van het besturingssysteem; informatie over uw gebruik van de website; en gegevens met betrekking tot op het netwerk aangesloten hardware (bijv. computer of mobiel apparaat), zoals unieke apparaat-ID's, type, model, versie, MAC-adres, apparaat- of sessie-ID, foutgerelateerde gegevensstatus, capaciteit, bevestiging, functionaliteit, prestatiegegevens en connectie type. Deze informatie kan ook clickstream-gegevens bevatten, dit is informatie over de pagina-voor-pagina paden die u volgt terwijl u door de website bladert.
De methoden die wij en onze serviceproviders kunnen gebruiken om dergelijke informatie automatisch te verzamelen, kunnen onder meer zijn:

Loggegevens: we verzamelen informatie over uw gebruik van onze website, zoals het type browser dat u gebruikt, toegangstijden, bekeken pagina's, uw IP-adres en de verwijzende link waarmee u toegang kreeg tot de website. We kunnen deze informatie koppelen aan andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om de services die we aanbieden te verbeteren, om marketing, analyses of de functionaliteit van de site te verbeteren.

Informatie verzameld door trackingtechnologieën: wij en onze serviceproviders kunnen cookies, web beacons en andere trackingtechnologieën gebruiken om informatie over u te verzamelen wanneer u de website gebruikt, inclusief informatie over uw browsegedrag. We kunnen deze informatie voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals het verbeteren van de website en uw online ervaring, inzicht krijgen in welke delen en functies van de website populair zijn, bezoeken tellen, inzicht krijgen in de effectiviteit van campagnes, het afstemmen van onze communicatie met u om te bepalen of een e-mail is geopend en of er op links in de e-mail is geklikt, en voor andere interne zakelijke doeleinden.

Cookies: Cookies zijn gegevensbestanden die op een computer worden geplaatst wanneer deze wordt gebruikt om een ​​website te bezoeken. Deze cookies kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt, waaronder, (zonder beperking, het bijhouden van gebruikersvoorkeuren of bezochte webpagina's tijdens het gebruik van de website. De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u uw browser meestal instellen om cookies te verwijderen of te weigeren, maar houd er rekening mee dat dit niet noodzakelijkerwijs van invloed is op flash-cookies van derden die worden gebruikt in verband met onze website. Ga voor meer informatie over het uitschakelen van flash-cookies naar de Flash Player-instellingen op de website van Adobe. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, dit van invloed kan zijn op de beschikbaarheid en functionaliteit van de website. Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over ons cookiegebruik.

Web baecons: we kunnen kleine grafische afbeeldingen, web beacons genaamd, ook wel 'internettags', 'clear gifs' of 'trackingpixels' genoemd, opnemen in onze webpagina's en e-mailberichten. We kunnen deze of vergelijkbare technologieën voor een aantal doeleinden gebruiken, waaronder, zonder beperking, om het aantal bezoekers van de website te tellen, om te controleren hoe gebruikers door de website navigeren en om te tellen hoeveel e-mails die we hebben verzonden, daadwerkelijk zijn geopend of hoeveel bepaalde artikelen of links daadwerkelijk zijn bekeken.
Andere trackingtechnologie: Flanders Business School en onze serviceproviders kunnen andere trackingtechnologieën gebruiken om websitetrends te analyseren, de bewegingen van onze gebruikers op de website te volgen en om demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen.

Google AdWords: Flanders Business School kan remarketing technologieën gebruiken om u op meerdere websites en apparaten te volgen. Dit stelt ons in staat om relevante informatie en advertenties via andere websites te leveren aan gebruikers die eerder onze website hebben bezocht. Hiervoor kan Google cookies gebruiken.
Informatie die we automatisch over u verzamelen, zoals hoe u omgaat met de website, kan worden gecombineerd met uw persoonlijke informatie. Als we dergelijke automatisch verzamelde informatie koppelen aan persoonlijke informatie over u, zullen we de gecombineerde informatie behandelen als persoonlijke informatie.

4. Delen van informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan externe partijen bekendmaken.

5. Sociale-mediaplatforms en website links naar derde partijen

Mogelijk wilt u deelnemen aan de verschillende blogs, forums en andere sociale-mediaplatforms die worden gehost door Flanders Business School ("Sociale-mediaplatforms") die we u ter beschikking stellen. Het belangrijkste doel van deze Social Media Platforms is om u te vergemakkelijken en u in staat te stellen inhoud te delen. Flanders Business School kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als u persoonlijke informatie deelt op Social Media Platforms die vervolgens wordt gebruikt, misbruikt of anderszins toegeëigend door een andere gebruiker.
Flanders Business School kan ook links aanbieden naar andere sociale-mediaplatforms die op aparte servers worden onderhouden door personen of organisaties waarover Flanders Business School geen controle heeft. Flanders Business School geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie die zich op dergelijke servers bevindt.

Een link naar de website van een derde partij mag niet worden opgevat als een goedkeuring door Flanders Business School of die derde partij van de ander of zijn producten en diensten. Flanders Business School geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot hoe gebruikersgegevens worden opgeslagen of gebruikt op servers van derden. We raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke site van derden waarnaar wordt gelinkt vanaf onze website om hun gebruik van uw persoonlijke gegevens te bepalen.

6. Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Flanders Business School behandelt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

7. Beveiliging

Flanders Business School verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens en verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Flanders Business School, de controles die zij uitvoert en de acties die zij in dit kader voorstelt, kan een onfeilbaar veiligheidsniveau niet gegarandeerd worden. Aangezien geen enkele methode van transmissie of verzending via internet, of elke methode van elektronische opslag 100% veilig is, kan Flanders Business School in deze context geen absolute beveiliging garanderen.

8. Uw keuzes

Uw privacyrechten

Indien u gebruik wenst te maken van uw privacyrechten, zoals hieronder gedefinieerd, gelieve contact op te nemen met info@flandersbusinessschool.be

 • Recht op toegang tot persoonsgegevens die Flanders Business School mogelijk over u heeft;
 • Recht op rectificatie, aanvulling of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’);
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

U kunt deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenstaand formulier. Daarnaast kunt u via uw persoonlijke account altijd uw persoonlijke gegevens die u bij het aanmaken van uw (demo)account moest opgeven, bijwerken, wijzigen en/of verifiëren.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door op “Unsubscribe” te klikken onderaan de e-mails van Flanders Business School.

Klachten
Indien u klachten heeft over de manier waarop Flanders Business School uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

9. Neem contact op met Flanders Business School

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, of de manier waarop Flanders Business School uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan contact met ons op:
Via e-mail: info@flandersbusinessschool.be
Per post: Flanders Business School, Sint-Katelijnevest 26-28 2000 Antwerpen

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Flanders Business School kan deze privacyverklaring zo nodig wijzigen. Het wordt dan ook sterk aanbevolen om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste aanpassingen juni 2021