Programma

Jij bepaalt zelf je leertraject, met oriënterende en verdiepende modules, maar de basis blijft natuurlijk de Postgraduaatsopleiding met 5 sessies van 2 lesdagen (vrijdag en zaterdag).

Postgraduaat Ondernemerschap & Innovatie

Alle sessies worden in het Nederlands gegeven, maar de slides zijn Engelstalig.

Sessie 1: Creating the opportunity – Relating my Ideas to Opportunities: 23 en 24 november 2018

 • Hoe ga je op zoek naar nieuwe en waardevolle ideeën?
 • Leer kijken vanuit een ‘ander’ perspectief naar de veranderende maatschappij; ontdek en creëer nieuwe opportuniteiten.
 • Welke ideeën begeesteren jou en waar wil je mee aan de slag?
 • Wat betekent het ondernemer te zijn? Welke types ondernemers bestaan er en welk type ben jij (doe zelf de test)?
 • Wat zijn typische ondernemerskarakteristieken?

Guest Lecture: Authenticiteit als cruciale bouwsteen voor duurzaam ondernemerschap (Marina Avau, Managing Director Bridges for Choice).

Sessie 2: How attractive is your idea? 14 en 15 december 2018

 • Hoe aantrekkelijk en innovatief is jouw concept:  welke problemen los je op?
 • Hoe aantrekkelijk is de industrie waarin je je begeeft?
 • Hoe ziet je ecosysteem eruit en hoe situeer je jezelf daarbinnen?
 • Hoe en met wie te connecteren binnen het eco-systeem om effectief bij te dragen tot duurzame waardecreatie?
 • Hoe en waarom je idee vertalen in een aantrekkelijk verhaal?

Case study: Open Innovation bij Janssen Pharamaceutica (Jeroen De Rycker: Director Organizational Change, Janssen Pharmaceutica)

Sessie 3: How to translate your idea into a viable concept? 18 en 19 januari 2019

 • “Choose your battlefield”: wie zijn je klanten en segmenten?
 • Hoe creëer en lever je een unieke toegevoegde waarde en voor wie?
 • Welke activiteiten en middelen zijn kritisch om die meerwaarde te realiseren?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van mogelijke verdienmodellen? Hoe hier keuzes maken?
 • Hoe zorg je ervoor dat jouw idee meerdere stakeholders aanspreekt?
 • Hoe creëer ik ‘shared’ lange termijn waarde voor deze stakeholders ? 

Guest Lecture: Focus or flexibility? (Prof. Dr. Bart Van Looy: Hoogleraar,KU Leuven & Flanders Business School)

Sessie 4: Concept Attractiveness: towards a sustainable and scalable concept 22 en 23 februari 2019

 • Welke inkomsten kan je genereren, van wie en wanneer?
 • Welke middelen en investeringen zijn essentieel om waarde te realiseren?
 • Waar en op welke manier zijn partners relevant?
 • Welke waarde realiseren we, welke investeringen zijn nodig ?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn unieke waardepropositie en resources beschermd worden (IP Strategies)?
 • Welke key performance indicatoren plaats ik op de radar? (Yann Dekeyser: Partner KPMG)

Guest Lecture: Loskomen van cijfers: De logische niveaus van een ondernemer en Heartmath (Luc Limère: Founder Limère & Partners)

Sessie 5: Effective implementation and appropriation 22 en 23 maart 2019

 • Hoe ‘future proof’ is je plan?
 • Modelleren van diffusie en groei: do’s en don’ts?
 • Hoe sensitief is je plan voor toekomstige en onverwachte ontwikkelingen?
 • Hoe ziet je cash flow eruit de eerste vijf jaar?
 • Onderneming 3.0: wat na de lancering: scaling, internationaliseren en impact
 • Hoe ziet de ‘minimal viable’ organisatie eruit?
 • Wat is extra nodig qua ondernemerschap en leiderschap?
 • Hoe giet je jouw concept in een aantrekkelijke pitch?

Guest Lecture: Leverage the power of meditation to develop managerial strengths (Katrien Benoit en Carlos Versteele, Centre for Evolutionary Learning)

Optionele Pitchsessies: 26 en 27 april 2019
Heb je nog extra coaching nodig om je directie, je potentiële klanten, partners of investeerders te overtuigen van je concept met de perfecte pitch? Dan bieden we je optioneel extra pitchsessies en een try out sessie aan. Deze sessie wordt gegeven door Lucie Somers, Inspirator Creativity & Entrepreneurship Thomas More.

Finale Idea Pitch: 17 of 18 mei 2019
We eindigen met een Finale Pitch waarbij je jouw concept op een overtuigende manier presenteert aan een professionele jury of aan de directie binnen je eigen organisatie.

Oriënterende en verdiepende modules

Je behaalt het volledige diploma Postgraduaat Ondernemerschap & Innovatie indien je naast de basisopleiding nog minstens 3 oriënterende vakken volgt of 1 verdiepende MBA-vak.

Oriëntatiedagen

Wanneer je het gevoel hebt onvoldoende vooropleiding te hebben gehad over bepaalde thema’s kan je kiezen voor deze oriënterende vakken. Deze geven een introductie in strategisch, financieel en marketing management.
De sessies worden gegeven in Huis Bethlehem (KU Leuven), Schapenstraat 34 in Leuven. Zowel de sessies als het cursusmateriaal is Engelstalig.

De Oriëntatiedagen worden verzorgd door volgende docenten: Prof. Dr. Bart Van Looy, Kris Vander Velpen en Kristof Decock.

Strategisch Management : 5 november 2018
Het doel van deze sessie is om een algemene introductie te geven in strategisch management zodat je jouw business concept weet te aligneren met de bredere strategie.

 • Wat is strategisch management en waarom is het zo belangrijk?
 • Het strategisch management proces (4 stappen)
 • Verschillende raamwerken in het domein van strategisch management

Financieel Management: 12 november 2018
Met  deze sessie ben je in staat de basisbeginselen van financieel management te begrijpen om deze vervolgens te kunnen toepassen op zijn/haar situatie.

Volgende onderwerpen worden inhoudelijk behandeld:

 • Algemene introductie in financieel management (van een bedrijf, een business case, een project, een investering, …)
 • Basis raamwerken en terminologieën om het besluitvormingsproces te verfijnen
 • Financiële analyse als één tool om beslissingen te onderschrijven

Marketing Management : 19 november 2018
Door de sessie te volgen, verschaf je een duidelijk inzicht in de basisbeginselen van marketing om die te kunnen toepassen in de uitwerking van het business concept.

Volgende onderwerpen worden inhoudelijk behandeld:

 • Algemene introductie in marketing
 • Basis raamwerken, met focus op lancering van nieuwe producten en diensten, en de diffusie en adoptie van high-tech innovaties

Verdiepende MBA-vakken

Volg je in plaats van de oriënterende vakken liever een uitdieping, dan kan je kiezen voor één uitdiepend vak uit het executive MBA-programma van Flanders Business School.

Deze vakken worden gegeven op de campus van Flanders Business School, Sint-Katelijnevest 26-28, 2000 Antwerpen. De sessies worden in het Nederlands gegeven, maar de slides zijn Engelstalig. Bij deze uitdiepende vakken moet een handboek aangekocht worden, dat niet inbegrepen zit in het inschrijvingsgeld.

Je hebt de keuze uit 3 uitdiepende MBA-vakken:

Strategisch management
Volgende onderwerpen worden inhoudelijk behandeld:

 • Analyseren van de rol van de externe omgeving in strategie
 • Business strategie
 • Corporate strategie
 • Netwerkstrategie
 • Internationale strategie
 • Strategisch innoveren en business model innovatie
 • Strategieën specifiek voor kleine en nieuwe bedrijven
 • Strategie voor innovatie door samenwerking
 • Ontwikkelen van een nieuwe business

Docent: Prof. Dr. Wim Vanhaverbeke

Financieel management
Volgende onderwerpen worden inhoudelijk behandeld:

 • Algemene inleiding tot de analyse van een jaarrekening
 • (Her)structurering van een jaarrekening i.f.v. analyse
 • Horizontale en verticale analyse
 • Analyse van de cash flow
 • Ratio-analyse (liquiditeitsanalyse, solvabiliteitsanalyse, analyse van de winstgevendheid, voorspelling van faling, …)
 • Overzicht van time value concepts (huidige/toekomstige waarde, rente, eeuwigheden, …)
 • Grondslagen voor waardering (financieringsbronnen <>allocatie van middelen)
 • Netto contante waarde en andere investeringscriteria
 • Inschatten van de cash flows van een project
 • Toepassing van contante-waardeberekening om investeringsbeslissingen te nemen
 • Break-even-analyse
 • Real options en de waarde van financiele flexibiliteit
 • De impact van risico op een investeringsanalyse
 • Gewogen gemiddelde kapitaalkost (WACC)

Docenten: Prof. Dr. Frederiek Schoubben en Stefan Stremersch

Marketing management
Volgende onderwerpen worden inhoudelijk behandeld:

 • Inleiding marketing/externe en interne analyse (consument, markt, omgeving, competentie- en prestatie-analyse)
 • Marketingstrategie (doelstellingen, segmentering, targeting, positionering)
 • Marketingtactiek (product, prijs, distributie, communicatie)
 • Marketingevaluatie-en implementatie (effectiviteit/efficiëntie, consistentiecontrole en budgettering/taken)
 • Internationale marketing

Docent: Prof. Dr. Marc Logman