Over FBS

Flanders Business School, opgericht in 1980, is tot op heden een onafhankelijke onderwijsinstelling. Dit laat ons toe om in alle vrijheid, eigen en eigenzinnige opleidingsconcepten uit te werken op maat van onze studenten. We zijn er trots op dat we dicht bij onze bedrijfspartners staan en soepel kunnen inspelen op hun noden, ook wanneer die veranderen.

In 2013 ging Flanders Business School een nauw partnerschap aan met KU Leuven. Zo is de FBS-campus in Antwerpen ondertussen volledig geïntegreerd in de KU Leuven-campus aan het Hendrik Conscienceplein. De nauwe samenwerking met de universiteit biedt onze studenten de kans om mee te genieten van de nabijheid van een toonaangevende kennisinstelling met een wereldwijd netwerk en een rijke expertise in zowat alle vakgebieden. Ze kunnen gebruik maken van de bibliotheek op de campus, de onderzoeksdatabanken, de PC-klassen en de andere state-of-the-art IT-middelen van de universiteit. We dragen dit partnerschap dan ook graag uit in ons logo en onze huisstijl.

Daarnaast is FBS ook sterk internationaal georiënteerd; zo werken we samen met de Kellogg School of Management (Chicago) en het Indian Institute of Management te Calcutta (IIMC).

Flanders Business School wil, vanuit haar focus op ondernemerschap, een plaats zijn van open discussie over strategie, management en innovatie als sleutels tot maatschappelijke vooruitgang.

Als business school bieden we onze studenten een vorming aan gebaseerd op een combinatie van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en erkende best-practices, stimuleren we het persoonlijke initiatief en de kritische reflectie in een cultuur van overleg, samenwerking, solidariteit en vrijheid. Daarom is FBS sterk inter- en multidisciplinair gericht en werken we ook actief samen met partners in binnen- en buitenland.

FBS staat voor een actieve deelname aan het maatschappelijke en economisch debat en aan de uitbouw van de kennismaatschappij.