Het profiel van onze Executive MBA-studenten

Het ondernemerschapsvuur staat centraal

Onze MBA-studenten hebben een heel diverse achtergrond en leeftijd. Wat ze echter gemeen hebben, is hun gedrevenheid, hun enthousiasme en het ondernemerschaps vuur dat hen onderscheidt van hun collega’s. Deze gedrevenheid vormt voor ons het belangrijkste criterium om te bepalen of het profiel van een kandidaat MBA-student aansluit bij onze opleiding. 

Daarnaast verwachten we dat je al enkele jaren relevante, professionele ervaring hebt opgebouwd, maar de branche waarin je je gespecialiseerd hebt, de sector waarin je actief bent of het feit dat je werknemer of zelfstandige bent, zijn niet bepalend voor je toelating aan onze MBA en al helemaal niet voor je slaagkansen. In tegendeel: deze verschillen in achtergrond en leeftijd vormen, zo zeggen onze alumni, een toegevoegde waarde voor de MBAopleiding. Diversiteit maakt een verrijkende uitwisseling van visies tussen studenten mogelijk en is een stimulans om de verworven kennis vanuit diverse invalshoeken te bekijken.

"De Executive MBA-opleiding van FBS was voor mij het perfecte recept om het ‘glazen plafond’ naar een eigen volwaardige innovatieve onderneming te door breken. Het volledige lessenpakket was stevig gemarineerd in entrepreneur ship. Dankzij de relatief kleine groep waren de sessies bijzonder interactief en staken we bovendien heel wat op van medestudenten. Sterk aanbevolen voor elke ondernemer-in-spe bij wie het kriebelt en die optimaal wil leren krabben!"

Koert Van Espen, Managing Partner bij Apogado

Van idee tot business model

Wie onze MBA volgt, heeft vaak één of meerdere ideeën die hij of zij concreet wil uitwerken in een business model. Sommige van onze studenten staan dan ook echt op het punt om een eigen onderneming op te starten. Andere komen uit kleine en middelgrote bedrijven die een groei sprong nastreven, nog andere uit middelgrote en grote familie bedrijven waar opvolgers of ondernemers het bedrijf in de komende jaren naar een hogere dimensie moeten leiden, of uit grote ondernemingen die hun veelbelovende talenten stimuleren om te leren hoe zij nieuwe, rendabele projecten kunnen opstarten binnen hun bedrijf.

Niet iedereen heeft dus al een concreet plan bij de aanvang van ons MBA-traject. Dat hoeft ook niet. Indien je met meerdere ideeën in je hoofd speelt, word je stap voor stap begeleid in de richting van één daarvan. En heb je nog helemaal géén idee? Geen nood! Sommige van onze studenten starten zonder plan, want ook doorheen de opleiding kan een idee groeien.

"Het belangrijkste is het business plan, dat de leidraad vormt doorheen het tweede jaar. Alle ‘theoretische’ facetten uit het eerste jaar komen hier immers samen in de venture die je wil ontwikkelen, waardoor je de kennis, ervaring en vaardig heden combineert in dit globale sluitstuk."

Chris Van Doorslaer
CEO Cartamundi Group, Trends Manager van het jaar (2015)

Ben jij de geschikte kandidaat voor het Executive MBA programma van FBS?

Veel kandidaten hebben het moeilijk om zelf te beoordelen of zij ondernemerszin hebben. Nochtans onthullen de keuzes die je in het verleden gemaakt hebt vaak of je al dan niet ondernemerschapspotentieel bezit. Dit kan zich zowel binnen als buiten jouw professionele activiteiten manifesteren. Ontdek of er een kiem van ondernemerschap in jou zit.

■ Ben je geboeid door innovaties en/of verandering?

■ Verken je graag nieuwe wegen om bestaande bedrijfsprocessen verder te verbeteren?

■ Zie je vaak nieuwe mogelijkheden en/of kansen die onderbenut blijven?

■ Loop je voor op anderen als het erom gaat nieuwe behoeften en oplossingen op te sporen?

■ Neem je graag het initiatief voor de uitbouw van een nieuw project?

Is je antwoord op de meeste van de bovenstaande vragen positief? Dan heb je het essentiële ondernemerschapsvuur in jou! Woon één van onze infosessies bij om nader kennis te maken met onze MBA-opleiding of contacteer ons om de selectieprocedure te doorlopen.