Een MBA-programma dat aansluit bij jouw ambities

Structuur van het programma
Managerial track

Het eerste jaar bestaat uit het managerial track (30 ECTS credits), waarin je kennis maakt met de bouwstenen van een klassiek MBA-programma: financieel management, strategie, marketing en human resources management... In dit eerste jaar wordt zoveel mogelijk met cases van de studenten zelf gewerkt. Zo worden deelnemers tijdens de seminars uitgenodigd om de nieuwe inzichten op hun eigen bedrijf en hun eigen situatie toe te passen en te leren van elkaars cases. In de loop van dit eerste jaar krijg je ook
de kans om te proeven van ondernemerschap en om na te gaan hoe je eigen ondernemerschapstraject, dat in het tweede jaar centraal zal staan, er uit kan zien.

Entrepreneurial track

Tijdens het tweede jaar worden de ondernemerschapsambities in de praktijk omgezet. In het entrepreneurial track (30 ECTS credits) schrijf je je bevindingen uit in een master verhandeling. Daarin ontwikkel je een waardevolle business opportuniteit van een idee tot een sterk gefundeerd, levens vatbaar businessplan. Als sluitstuk van de opleiding presenteer je je businessplan in een workshopformule aan een jury van risicokapitaal verstrekkers, ondernemers, managers en medestudenten. Het international track, dat tweejaarlijks georganiseerd wordt, past hierin.

“Deze Executive MBA is uitermate efficiënt voor wie een eigen bedrijf of eigen bedrijven heeft. Na elke module voer je de leerstof uit op een onderdeel van je bedrijf. Op het einde heb je een coherent en geïntegreerd business plan voor het geheel: Het eindwerk is dan bij wijze van spreken, al geschreven.”

Hans Dockx
Zaakvoerder van bakkerij Dockx en Maison Anna Heylen.