Praktische Informatie

Data en concept

Het programma omvat 102 contacturen gespreid over 17 opleidingsdagen.

De nieuwe opleiding start op 25 september 2019. De sessies gaan door op woensdagen, telkens van 13.00 tot 20.30 uur.

Data: 25 september 2019, 9 en 23 oktober 2019, 13 en 27 november 2019, 11 december 2019, 8 en 22 januari 2020, 5 en 19 februari 2020, 11 en 25 maart 2020, 2 april 2020, 6 en 20 mei 2020 en 3 en 10 juni 2020.

Tijdens de schoolvakanties (herfst-, kerst-, krokus-, paas-, en zomervakantie) wordt er geen les gegeven.

Plaats

Campus Flanders Business School
Sint-Katelijnevest 26-28
2000 Antwerpen

Deelnamekosten

5.900 euro, vrijgesteld van BTW. Hierin zijn documentatie, uitgebreid boekenpakket, examens, koffiepauzes en lunch inbegrepen.

Flanders Business School en Studio FP genieten van een erkenning als opleidingsverstrekker door het Agentschap Innoveren en Ondernemen in het kader van KMO-portefeuille-tussenkomsten. U kan dus aanspraak maken op een subsidiëring door de Vlaamse Overheid. Voor KMO’s geldt een tussenkomst per opleiding van 40% (met een maximum van 10.000 €/jaar), middelgrote ondernemingen ontvangen een tussenkomst van 30% (met een maximum van 15.000 €/jaar).

Inschrijven

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 september 2019.

Als blijkt dat u niet aan de opleiding kunt deelnemen, annuleert u schriftelijk (per mail).

  • Meer dan 10 dagen vóór de start van de opleiding betaalt u 65 euro vaste inschrijvings- en dossierkosten.
  • Vanaf 10 dagen vóór de start betaalt u 10% van de inschrijvingsprijs, na de start blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Erkenningen

FBS (500121 A-B) en Studio FP (500005 A-B) zijn erkend bij FSMA als opleidingsverstrekker van bijscholing in bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsmateries.
FBS en Studio FP zijn tevens erkend bij het IAB in de hoedanigheid van vormingsoperator voor permanente vorming.
Elke opleidingsdag wordt ook apart erkend door het BIBF als zijnde seminarie, georganiseerd door erkende beroepsverenigingen.