Programma

Het programma omvat 102 contacturen, gespreid over 17 opleidingsdagen.

Module 1 -  Inleiding tot Financiële Planning & praktijktoepassing

Les 1 – Inleiding – Jo Stremersch (donderdag 20 september 2018)

Les 2 – Praktijkcases – Jo Stremersch (donderdag 4 oktober 2018)

 • Deze module verschaft de cursist duidelijk inzicht in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn.
 • De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan. 

Module 2 - Fiscaliteit Personenbelasting

Les 3 – Fiscaliteit: personenbelasting & basis vennootschapsbelasting - Bruno Peeters (donderdag 25 oktober 2018)

Kennis van de begrippen en structuren van het fiscaal recht en van de grondslagen en beginselen waarop deze zijn gebaseerd.
Inzicht in de bestaansreden van de verschillende leerstukken van het fiscaal recht en het vermogen om deze kritisch te beoordelen.
Verwerven van geïntegreerde kennis van de personenbelasting.

Module 3 - Sociale zekerheid en pensioenopbouw

Les 4 – Sociale zekerheid, pensioenopbouw en verzekeringen – Paul Roels (donderdag 8 november 2018)

Van de cursist wordt verwacht dat hij de basisprincipes van het drie pijlersysteem begrijpt.

De cursist dient wat betreft het wettelijk persioen

 • De basisprincipes van de drie stelsels (loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren) begrijpen
 • De pensioenleeftijd van een individu kunnen vaststellen
 • Het niveau van het wettelijk pensioen kunnen situeren
 • Parameters die de financiële leefbaarheid van het wettelijk pensioen beïnvloeden, kunnen duiden

De cursist dient wat betreft de tweede pijler (ondernemingspensioen)

 • De verschillende mogelijkheden en limieten voor fiscaal gefacilliteerde aanvullende pensioenopbouw te kennen
 • Begrijpen hoe hij ze dient te kaderen als instrument van vermogensopbouw

Module 4 - Praktijkoefeningen

Les 5 – 1e inhoudelijke toets + Praktijkcases – Jo Stremersch (donderdag 22 november 2018)

Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan.

Module 5 - Successieplanning

Les 6 – Successie: huwelijksvermogens- en erfrecht – Alain Van Geel & Muriëlle Gijbels (donderdag 6 december 2018)

 • Kennis van de begrippen belangrijk in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, bij schenkingen en testamenten.
 • Inzicht in de onderlinge verbanden tussen het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten.
 • Verwerven van geïntegreerde kennis van de registratie- en successierechten, met het besef dat er dikwijls een link bestaat met het burgerlijk recht.
 • Nieuwigheden huwelijksvermogensrecht 

Les 7 – Successie: registratie- en successierechten – Robby Ackermans (donderdag 20 december 2018)

 • Kennis van de begrippen belangrijk in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, bij schenkingen en testamenten.
 • Inzicht in de onderlinge verbanden tussen het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten.
 • Verwerven van geïntegreerde kennis van de registratie- en successierechten, met het besef dat er dikwijls een link bestaat met het burgerlijk recht.

Les 8 – Beleggingsverzekeringen – Paul Van Eesbeeck (donderdag 10 januari 2019)

 • Van de cursist wordt verwacht dat hij de basisprincipes van de beleggingsverzekeringen begrijpt.
 • En hoe dient hij ze te kaderen als beleggingsinstrument en als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning.

Les 9 – 2e inhoudelijke toets + Praktijkcases successie – Jo Stremersch (donderdag 24 januari 2018)

Deze module moet de cursist in staat stellen om de theorie van alle aspecten van successie te kunnen toepassen. Zowel wat betreft het burgerrectelijk stuk over hoe de nalatenschap wordt verdeeld, alsook de berekening van de successierechten in de verschillende gewesten. Bovendien moeten zij specifieke situaties kunnen detecteren en hiervoor een degelijke successieplanning kunnen opmaken.

Moduele 6 - Zakelijke activa

Les 10 – Vennootschapen: juridisch fiscaal – Tom Vanraes (donderdag 7 februari 2019)

 • Van de cursist wordt verwacht dat hij kennis en inzicht verschaft in het gebied van vennootschappen.
 • Wanneer kan men best werken met welke vennootschap en waarom.
 • Nieuwigheden vennootschapswetgeving

Les 11 – Vennootschappen: economisch en waardebepaling - Ludo Demeulenaere & Koen Naessens (donderdag 21 februari 2019)

 • Van de cursist wordt verwacht dat hij een onderneming kan doorlichten aan de hand van balans en jaarrekening.
 • Bovendien moet hij hieruit aandachtspunten kunnen afleiden en een economisch correcte waardebepaling kunnen opmaken adhv balans, jaarrekening en andere factoren zoals goodwill, bedrijfsvastgoed etc.

Module 7 - Roerende beleggingen en asset allocatie

Les 12 – Financiële beleggingen: kapitaalmarkten – Freddy Van den Spiegel (donderdag 14 maart 2019)
Les 13 – Beleggingsadvies, denkpistes voor PF-planners – Jo Stremersch & Paul Van Heurck (donderdag 28 maart 2019)

De cursist dient de relatie van de portefeuille in het totaal vermogen van de klant te kunnen duiden en een geïntegreerd advies hieromtrent geven, rekening houdende met de economische actualiteit.

Module 8 - Onroerend vermogen

Les 14 – Onroerend vermogen: juridisch-fiscaal  – Robby Ackermans (donderdag 4 april 2018)

 • De cursist is in staat om de (fiscale) gevolgen van een aankoop van onroerend goed, het behoud van onroerend goed en de verkoop van onroerend goed te evalueren, wanneer deze transactie gebeurt in eigen naam, dan wel in naam van een vennootschap.
 • Verwerven van een basiskennis inzake structurering van vastgoed, cfr. erfpacht, vruchtgebruik en opstal op burgerrechtelijk als fiscaal vlak.

Les 15 – Onroerend vermogen: economisch - Christophe Petitjean (donderdag 25 april 2019)

De cursist is in staat om de aan zijn cliënteel een deskundig advies te geven in het beleggen in vastgoed. Hij zal hierbij rekening moeten houden met het diversifiëren van het totale vermogen en rekening houden met rendement, kosten voor onderhoud en leegstand, etc.

Module 9 - Praktijkoefeningen

Les 16 – 3e inhoudelijke toets + Praktijkcases – Jo Stremersch (donderdag 9 mei 2019)

Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan.

Module 10 - Commerciële organisatie

Les 17 – Commerciële approach – Etienne Moens (donderdag 23 mei 2018)

Deze module moet het de cursist duidelijk maken hoe hij best zijn klanten warm maakt voor financiële planning en hoe hij dit best aanpakt.