Executive MBA gericht op ondernemerschap

 

Flanders Business School beschouwt ondernemerschap en innovatie als één van de belangrijkste sleutels tot maatschappelijke vooruitgang, ook al geven we een brede invulling aan het woord ”ondernemerschap”. Voor ons omvat ondernemerschap namelijk veel méér dan enkel het opstarten van een nieuwe onderneming. Het gaat bv. ook om het creëren van nieuwe activiteiten binnen reeds bestaande organisaties (corporate entrepreneurship of intrapreneurship).

We zien onze campus graag als een plaats van open discussie over (business model-) innovatie, strategie en management: ons doel is het persoonlijk initiatief van onze studenten maximaal te ondersteunen. We doen dit met een open geest, in een cultuur van vrijheid en solidariteit. Daarom zijn we sterk inter- en multidisciplinair gericht en werken we actief samen met partners in binnen- en buitenland.

Focus op ondernemerschap en innovatie: de Executive MBA staat centraal

Ons Executive MBA-programma is ongetwijfeld het mooiste voorbeeld van onze ambitie. Deze tweejarige opleiding biedt een combinatie van theoretische vorming en individuele coachingmomenten aan, die opgebouwd zijn rond de real life ondernemerschapstrajecten van de deelnemers zélf.

Het is onze ervaring dat studenten, in de loop van dit traject, een betere kijk krijgen op zichzelf: hun ambities, hun sterktes en hun verbeterpunten. Daar plukken zij, zowel in hun professionele als in hun persoonlijke omgeving, de vruchten van. We zijn er dan ook vast van overtuigd dat onze Executive MBA-opleiding jou klaar stoomt voor de volgende stap in je professionele carrière.

"De Executive MBA-opleiding aan Flanders Business School scherpt ondernemerschap aan door het ontwikkelen van zowel business als persoonlijke inzichten buiten de normale comfort zone, waardoor je een frisse en alternatieve blik krijgt op business challenges."

An Van Gerven
Business Unit Director Vaccines, Pfizer

Sterke invloed op carrièreverloop

Meer dan 70 % van onze afgestudeerden bevestigt dat hun MBA-opleiding aan Flanders Business School een sterke tot zeer sterke invloed heeft gehad op het verloop van hun carrière. Onze alumni zijn zich bewuster van hun rol binnen hun bedrijf — en van hun toekomstperspectieven, of het gebrek er aan. In combinatie met het feit dat zij hun competenties door de opleiding ontwikkelen, maakt dit dat zij vaak doorslaggevende beslissingen nemen. Zowat de helft van onze alumni kiest ervoor, de ondernemerschapsambities te realiseren via het opstarten van een eigen zaak of een zelfstandige activiteit. Het behalen van het MBA-diploma leidt daarenboven tot meer geloofwaardigheid en krediet binnen ondernemingen en betekent vaak een eerste stap naar promotie en/of naar een functie op directieniveau.

Een diploma en een concreet, realiseerbaar businessplan

Bij Flanders Business School benaderen we ondernemen als een traject dat elk van onze studenten op een persoonlijke manier beleeft. We kiezen er voor dit traject centraal te stellen in onze opleiding, wat ook blijkt uit de opbouw van ons programma.

Voor het overige zal je in ons curriculum alle vakken terugvinden die je ook in een “standaard” MBA-opleiding terugvindt. Het is dan ook de combinatie van een goede managementsopleiding met het persoonlijk ondernemers - traject dat de MBA van Flanders Business School uniek maakt: onze opleiding biedt ondernemende talenten de kans om zich optimaal te ontplooien en écht bij te dragen aan de toekomst van hun bedrijf. Dat is ook de reden waarom we voortdurend aandacht besteden aan concrete cases en tijd maken voor de bespreking van best practices. Waar mogelijk vertrekken we bovendien van cases die door de deelnemers zelf worden aangereikt.

Onze Executive MBA-opleiding onderscheidt zich nog het meest van traditionele MBA-opleidingen door de vereiste dat je een bewijs van kunnen moet afleveren om in aan - merking te komen voor de MBA-titel. Naast de traditionele examinering van de theoretische kennis, word je namelijk ook beoordeeld op je capaciteit om deze kennis in de praktijk om te zetten. In het tweede jaar van de MBA-opleiding is ruimte en begeleiding voorzien om je ondernemerschaps - ambities in de praktijk te brengen. Je leert op zoek gaan naar een waardevolle zakelijke opportuniteit, verdedigt die in groep en ontwikkelt jouw idee tot het gefundeerd door onderzoek, resulteert in een levensvatbaar businessplan.

Bij Flanders Business School studeer je dus niet alleen af met een diploma, dat geldt als een bewijs van je kennis en vaardigheden, maar ook met een ondernemende attitude én met een concreet businessplan. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat onze MBA ook jou klaarstoomt voor de volgende stap in je carrière!

Maak kennis

 

Ook dit jaar verlopen onze infosessies enkel online. Wil je graag persoonlijk kennismaken met de opleiding?

Klik door naar de MBA-infosessies