Inschrijven?

Deelnameprijs

De totale deelnameprijs van de Executive MBA-opleiding bedraagt € 34.750,- en wordt over 2 facturen gespreid, telkens aan het begin van het academiejaar. Het eerste jaar wordt 60% van het bedrag in rekening gebracht, het tweede jaar 40%.

Inbegrepen zijn:

  • deelname aan de lessen
  • cursusmateriaal (schriftelijk en digitaal)
  • handboeken
  • bijwonen van specifieke business events van de FBS alumni
  • catering tijdens de lesdagen

Omwille van het interactieve karakter is het aantal deelnemers beperkt.

Elk jaar ontvangen we ook graag 1 of 2 ondernemers(-in-spe) uit de cultureel-artistieke sector aan een sterk gereduceerd tarief. Kandidaten kunnen per mail contact opnemen met een korte motivatiebrief en cv.

Voor meer informatie omtrent de financiering en betalingsvoorwaarden van jouw MBA-programma, kan je contact opnemen met Benoît De Baere.

KMO’s kunnen overheidssteun aanvragen via
KMO-portefeuille