Accreditatie

Permanente zorg voor kwaliteit

Elke opleiding in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland moet een doorlichting ondergaan. Deze doorlichting resulteert in een advies, bestemd voor de Nederlands-Vlaamse Accredatie Organisatie (NVAO). Deze heeft onze Executive MBA als een volwaardige master-na-master opleiding erkend.

Deze erkenning of accreditatie is een keurmerk dat aangeeft dat een opleiding aan bepaalde, op voorhand vastgelegde, kwalitatieve criteria voldoet. Alle instellingen voor hoger onderwijs moeten hun opleidingen toetsen aan dit algemeen kader voor kwaliteitszorg.

Business schools niet: zij kunnen ook een internationaal erkend accreditatieorgaan inschakelen en het advies daarvan laten omzetten in een NVAO-erkenning. Flanders Business School is hierin uniek en wordt op dezelfde rechtstreekse manier doorgelicht als de Vlaamse universiteiten.