Programma

De opleiding bestaat uit 3 modules:

Module 1: De fundamenten van ondernemerschap en innovatie

De opleiding gaat van start met een kick-off sessie en drie oriëntatiedagen. We nemen je mee doorheen de fundamenten op vlak van strategie, financiën en marketing. We doen daarbij een beroep op state-of-the-art academische kennis. Deze module geeft je de kans je bedrijfseconomische basiskennis aan te scherpen of op te frissen. We stomen je klaar om het maximum te halen uit de tweede en derde module.

Kick-off sessie:
Tijdens deze kick-off sessie maken we kennis en schetsen we het kader en het traject van de opleiding. We verkennen ook al enkele sleutelconcepten.

3 oriëntatiedagen:

Sessie 1 – Foundations of Strategy

 • Wat is strategisch management en waarom is het zo belangrijk?
 • Het strategisch management proces (4 stappen)
 • Verschillende raamwerken in het domein van strategisch management

Sessie 2 – Foundations of Finance

 • Algemene introductie in financieel management (van een bedrijf, een business case, een project, een investering, …)
 • Basisraamwerken en terminologieën om het besluitvormingsproces te verfijnen
 • Financiële analyse als één tool om beslissingen te onderschrijven

Sessie 3 – Foundations of Marketing

 • Algemene introductie in marketing
 • Basisraamwerken, met focus op de lancering van nieuwe producten en diensten, en de diffusie en adoptie van high-tech innovaties

 

Module 2: Ondernemerschap en Innovatie: van opportuniteit tot implementatie

Tijdens vijf bootcamps van telkens twee dagen reiken we je de theoretische denkkaders van ondernemerschap en innovatie aan. Deze vullen we rijkelijk aan met casestudies.

Doorheen de sessies geven we je handvaten om nieuwe ideeën te ontdekken en deze te vertalen in opportuniteiten.

We besteden aandacht aan hoe je de aantrekkelijkheid van je idee kan inschatten en hoe je het kan situeren in een ecosysteem. Je bakent klanten, stakeholders en verdienmodellen af. Tot slot ondersteunen we je in het duurzaam vormgeven van je concept door inzicht te creëren in inkomsten, investeringen en bescherming. Dit alles vanuit een “shared value” filosofie. Doorheen de vijf bootcamps leer je zo een toekomstbestendig en schaalbaar business concept ontwerpen.

Jouw persoonlijke ontwikkeling is het vertrekpunt. Wat betekent het voor jou om ondernemer te zijn? Welke ideeën begeesteren je en waar wil je mee aan de slag? Hoe wil jij duurzaam en inclusief waarde creëren?

Hands-on leren staat centraal. We coachen je bij het uitwerken en toepassen van kennis op je eigen ondernemerschapstraject.

Dit doen we in 5 bootcamps van telkens 2 dagen:

Sessie 1 – Van idee naar opportuniteit

 • Hoe ga je op zoek naar nieuwe en waardevolle ideeën?
 • Leer kijken vanuit een ‘ander’ perspectief naar de veranderende maatschappij; ontdek en creëer nieuwe opportuniteiten.
 • Welke ideeën begeesteren jou en waar wil je mee aan de slag?
 • Wat betekent het om ondernemer te zijn? Welke types ondernemers bestaan er en welk type ben jij (doe zelf de test)?
 • Wat zijn typische ondernemerskarakteristieken?

Sessie 2 – Van opportuniteit naar ontwerp

 • Hoe aantrekkelijk en innovatief is jouw concept: welke problemen los je op?
 • Hoe aantrekkelijk is de industrie waarin je je begeeft?
 • Hoe ziet je ecosysteem eruit en hoe situeer je jezelf daarbinnen?
 • Hoe en met wie kan je connectie maken binnen het ecosysteem om effectief bij te dragen tot duurzame en inclusieve waardecreatie? Wat betekent ‘shared value’ voor jouw idee?
 • Hoe en waarom je idee vertalen in een aantrekkelijk verhaal?

Sessie 3 – Van ontwerp naar waarde

 • “Choose your battlefield”: wie zijn je klanten en klantsegmenten?
 • Hoe creëer en lever je een unieke toegevoegde waarde (inclusief ‘shared value’) en voor wie?
 • Welke activiteiten en middelen zijn kritisch om die meerwaarde te realiseren?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van mogelijke verdienmodellen? Hoe hier keuzes maken?
 • Hoe zorg je ervoor dat jouw idee meerdere stakeholders aanspreekt via inclusief ondernemerschap?
 • Hoe creëer je ‘shared’ lange termijn waarde voor deze stakeholders? 

Sessie 4 – Van waarde naar centen

 • Welke inkomsten kan je genereren, van wie en wanneer?
 • Welke middelen en investeringen zijn essentieel om waarde te realiseren?
 • Waar en op welke manier zijn partners relevant?
 • Welke waarde realiseren we, welke investeringen zijn nodig?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn unieke waardepropositie en resources beschermd worden (IP Strategies)?
 • Welke key performance indicatoren plaats je op de radar?

Sessie 5 – Naar duurzaamheid

 • Hoe ‘future proof’ is je plan?
 • Modelleren van diffusie en groei: do’s en don’ts?
 • Hoe sensitief is je plan voor toekomstige en onverwachte ontwikkelingen?
 • Hoe ziet je cashflow eruit de eerste vijf jaar?
 • Onderneming 3.0: wat na de lancering: scaling, internationaliseren en impact
 • Hoe ziet de ‘minimal viable’ organisatie eruit?
 • Wat is extra nodig qua ondernemerschap en leiderschap?
 • Hoe giet je jouw concept in een aantrekkelijke pitch?
Module 3: Eigen ondernemerschapsproject

In deze module ontwerp je een ondernemerschapsproject dat je doorheen de opleiding uitwerkt tot een volwaardig business concept.

Het project kan vorm krijgen vanuit eigen inspiratie, maar je kan het ook aandragen vanuit je bedrijf of organisatie. Zowel projecten uit de profit als de non-profit sector zijn welkom. De aanwezigheid van beide types creëert immers een waardevolle interactie tijdens de opleiding.

In deze module staan volgende elementen centraal:

 • Begeleiding en coaching tijdens de diverse bootcamps en online coachingsessies
 • Individueel grondig doornemen van een gepersonaliseerde literatuurlijst om het business concept relevant te kunnen versterken
 • Additionele coaching op aanvraag
 • Workshop “effectief presenteren”

We eindigen met een finale pitch. Je presenteert en verdedigt jouw business concept in een interactieve workshopformule voor een professionele jury.