To IP or not IP?

Een studienamiddag voor KMO's en ondernemers over intellectuele eigendom en technologie

Vrijdag 16 juni 2023 13.30-16.00

Hoe bescherm je het beste je intellectuele eigendom? Via een online zoekactie heb je al snel een overzicht. Maar waarom je het (al dan niet) zou doen, daarop vind je niet zo snel een antwoord. En welke keuze moet je dan maken uit de waaier aan beschermingsmogelijkheden?

Flanders Business School nodigt je van harte uit op een studienamiddag over dit boeiende onderwerp.

Dit voorjaarsevenement verschaft je volop inzichten in het nut en het belang van een robuuste IP strategie.

Onze eerste spreker is dr Julie Callaert (KU Leuven en docent FBS). Ze licht de resultaten toe van een recente studie over het gebruik van trademarks, patenten, designs... in België. Wat is het profiel van de bedrijven die hiermee werken? En heeft het een impact op hun groei en productiviteit?  Ze deelt de (soms) verrassende conclusies graag.

Vervolgens neemt dr Thomas Geernaert (VARIO) het woord. VARIO presenteerde vorige maand een nieuw advies over het versterken van de technologiepositie van Vlaanderen met betrekking tot octrooien. Hij licht de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen toe.

Daarna brengt Marco Indigne, CEO van Hydroko, toelichting vanuit de praktijk. Veertig jaar na oprichting staat Hydroko vandaag aan de spits qua slimme technologie voor waterbeheer. Marco gaat in op de strategische keuzes die het bedrijf maakte en schetst hoe en waar innovatie en technologie een almaar belangrijkere rol gingen spelen. Op welke manier veranderde dat hun strategie ten opzichte van IP?

We sluiten af met een panelgesprek. Wat is de toegevoegde waarde van het beschermen van intellectuele eigendom? Met welke beperkingen of valkuilen moet je rekening houden? Onder meer Daniëlle Raspoet (VARIO), Gunther Aelbrecht (Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom) en Koen Vanhalst (Europees en Belgisch Octrooigemachtigde; Declerq & Partners) schuiven dan mee aan.

We praten na bij een drankje in onze tuin.

Prof. Bart Van Looy, Academisch Decaan van Flanders Business School modereert deze boeiende studienamiddag.

Praktisch

Waar?

Flanders Business School, Sint-Katelijnevest 26-28, 2000 Antwerpen

Wanneer?

Vrijdag 16.06.2023 13:30-16:00

Deelname is kostenloos, inschrijven kan tot 15 juni.

Interesse?

Schrijf je dan hier in.

Sprekers

Julie Callaert is afgestudeerd in Industriële Psychologie aan de KU Leuven (2001) en behaalde haar doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven, 2009). Sindsdien werkt ze als onderzoeksexpert bij ECOOM (Vlaams Centrum voor O&O-monitoring; KU Leuven; België), waar ze leiding geeft aan de studiegroep Technometrie, die octrooi-indicatoren levert aan de Vlaamse overheid ter ondersteuning van hun technologiebeleid. Ze is associate editor voor het tijdschrift Scientometrics. Als lid van de onderzoeksafdeling INCENTIM van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de KU Leuven is ze betrokken bij verschillende Europese kaderprojecten. Haar onderzoek is voornamelijk gericht op de ontwikkeling en analyse van nieuwe en verbeterde octrooi-indicatoren, met een bijzondere interesse in de dynamiek van de wisselwerking tussen wetenschap en technologie, inclusief academisch ondernemerschap.

Thomas Geernaert behaalde een doctoraat in de ingenieurswetenschappen in 2011 (VUB) in het domein van de fotonica. Na zijn doctoraat was hij betrokken bij tal van fundamentele, toegepaste en industriële onderzoeksprojecten in Vlaamse en Europese context. Thomas was docent aan de VUB (2016-2022) en leidde het onderzoeksteam rond optische vezel sensoren voor toepassingen in industrie 4.0, biogeneeskunde en structurele integriteitsbewaking van structuren en materialen.
Hij is sinds 1 mei 2022 actief bij VARIO als beleidsmedewerker. Met zijn overstap naar VARIO wil hij bijdragen aan een succesvol innovatie- en ondernemingsbeleid.

Marco Indigne is als CEO de derde generatie aan het hoofd van de familiale onderneming Hydroko dat 40 jaar geleden opgericht werd. In de afgelopen 5 jaar heeft het bedrijf 250.000 digitale watermeters geleverd in gans Europa. Hiervan zijn er 80.000 uitgerust met een op afstand stuurbare klep. Niet alleen transformeerde het bedrijf van distributeur over dienstverlener tot go-to party voor maatwerkoplossingen, ook de visie en strategie ten opzichte van patenten evolueerde mee.

Danielle Raspoet is sinds 2017 directeur-secretaris van VARIO. Voordien was zij algemeen secretaris van de VRWI (sinds 2010) en van zijn voorloper, de VRWB (sinds 2006). Danielle behaalde in 1992 een doctoraat in de Wetenschappen, groep Scheikunde, aan het Laboratorium voor Microbiologie, Universiteit Gent. Als raadgever op het vlak van wetenschap en innovatie in diverse kabinetten en als senior researcher binnen de Vlaamse overheid bouwde zij een uitgebreide expertise op.
Danielle Raspoet is regeringscommissaris financiën in de Raad van Bestuur van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Zij was lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) van 2006 tot 2017, en sinds 2006 lid van de Algemene Vergadering van VIB. Van 2015 tot 2020 zetelde ze in de Raad van Bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij.

Gunther Aelbrecht is sinds 2020 de verantwoordelijke ad interim van de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom, waar hij werkzaam is sinds 2003. Deze dienst, die deel uitmaakt van de FOD Economie, is belast met de bescherming van de intellectuele eigendom in België. Meer concreet met de aflevering en het beheer van Belgische titels van industriële eigendom (octrooien, aanvullende beschermingscertificaten en kwekerscertificaten), het verstrekken van informatie over intellectuele eigendom aan de gebruikers, de voorbereiding van wetteksten, het adviseren van de overheden en de internationale vertegenwoordiging van België.

Koen Vanhalst is Europees en Belgisch Octrooigemachtigde en Partner bij De Clercq & Partners C.V.B.A., gespecialiseerd in het behartigen van intellectuele eigendom in de Life Sciences. Hij is tevens gastprofessor Intellectuele Eigendom aan de UGent in het domein Biotechnologie. Koen is lid van de Raad van Beheer van de International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) België en van de Raad voor Intellectuele Eigendom voor de Federale Overheidsdienst Economie. Hij is daarnaast vicevoorzitter van het Instituut voor Belgische Octrooigemachtigden. Vooraleer hij bij De Clercq & Partners aan de slag ging, was hij vier jaar werkzaam als onderzoeker bij het Europees Octrooibureau in Den Haag. Koen behaalde een doctoraat in de Biotechnologie, Departement Moleculair Biomedisch Onderzoek (UGent).