Jan De Visch

Professor Human Capital Management

Jan De Visch (1961) studeerde af als Masters in de Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie aan de KU-Leuven en volgde diverse post-masters programma’s (Personeelsbeleid (UAMS), General Management (Ashridge, UK), Marketing van Cultuur (Universiteit Amsterdam), Corporate Governance (Vlerick)). Als Executive Professor binnen het Enterpreneurial MBA doceert hij het vak Human Capital Management en diverse Human Capital Executive Programs. Zijn onderzoekswerk focust zich op de vraag hoe Organizational en Human Capital praktijken bijdragen tot duurzame groei. Hij legt hierbij de samenhang bloot tussen de wijze waarop men werk ontwerpt en de manier waarop medewerkers hun rollen invullen. In zijn boeken rond Dynamic Collaboration (2018, 2019, 2020) ontvouwt hij een nieuw paradigma op samenwerking. In zijn meest recente boek ‘Practices of Dynamic Collaboration: A Dialogical Approach to Collaborative Intelligence in Teams’ (2020) bespreekt hij aan de hand van praktijkcases hoe je meer humane organisaties kan bouwen.

Hij is Managing Director van Connect & Transform (www.connecttransform.be) en Chief Ecosystem Officer van het Dynamic Collaboration platform (www.dynamiccollaboration.app). Connect & Transform richt zich op het versterken van samenwerkingsintelligentie, het co creëren van transitie trajecten en het ontwerpen van hefbomen voor strategie realisatie. Hij zet daarbij sterk in op het hanteerbaar maken van complexiteit, het ontwikkelen van eigenaarschap en het bouwen van omgevingen die groei mogelijk maken. De Dynamic Collaboration software applicatie maakt de kwaliteit van samenwerking transparant, vanuit de samenhang tussen werk ontwerp en de wijze waarop medewerkers hun werk invullen.

Jan is tevens Global Board Member van de Society for Cybernetics in Organizations (SCiO – een netwerk dat zich richt op het vertalen van evoluerende business modellen naar samenhangende organisatieprocessen), Board Member van het Requisite Agility (RA) Netwerk (een netwerk dat zich richt op nieuwe organisatievormen en effectieve strategie realisatie) en Associate Partner van het Interdevelopmental Institute (IDM – dat leidinggevenden wil helpen om beter om te gaan met complexiteit).

Tel. 0478 31 24 24 – jan@connecttransform.be