Jos Thys

Professor Business Ethics

Jos Thys studeerde Lic. TEW aan UFSIA en lic Drs TEW KUL, Master PFP Antwerp Management School Director en Board Effectiveness Guberna. Na 17 jaar ervaring in de financiële sector heeft hij zich verder gespecialiseerd in de begeleiding van Familiebedrijven. Vooral de overdracht naar de volgende generatie, de strategische planning van het Familiepatrimonium en de verschillende aspecten van Corporate Governance komen hierbij op de voorgrond. In zijn zelfstandige activiteit begeleidt hij Familiebedrijven bij de overdracht naar de volgende generatie en de uitbouw van de Familiale strategie en neemt hij mandaten op als onafhankelijk bestuurder bij Familiebedrijven o.a. bij het beursgenoteerde VGP waar hij tevens voorzitter is van het auditcomité.

Vanuit zijn kennis en ervaring met duurzaamheid en continuïteit van Familiebedrijven doceert hij Business Ethics in het MBA programma van FBS sinds 2005. Hij coördineert het  Competence Center Familiebedrijven van de Antwerp Management School. Dit competence center is gegroeid uit een onderzoek in opdracht van het Agentschap Ondernemen en de VIA projecten. Dit onderzoekscentrum wil de best practices van Familiebedrijven naar voor brengen die bij de overdracht naar de volgende generatie en de continuïteit van het familiebedrijf van belang zijn. Hoe kunnen Familiebedrijven van elkaar leren en ervaring opdoen om tijdig en op de juiste wijze aan dit traject te beginnen. Samen met Academic Director Prof.dr. Eddy Laveren (Universiteit Antwerpen) en overheids- en privépartners werken we dit center verder uit. Dit center is tevens partner in het internationale STEP netwerk waar onderzoek naar Familiebedrijven wordt uitgewisseld tussen verschillende internationale universiteiten onder leiding van het Babson College in Boston.

Tevens is hij executive director van het Family Wealth Institute. Dit instituut richt zich op academisch onderzoek voor de duurzaamheid en continuïteit van het Familiepatrimonium. Het ondersteunt Families via een platformwerking en een Excellence Program Family Wealth. Prof Dr Alain Laurent Verbeke is Academic Director en Prof Dr Leo Neels voorzitter van de adviesraad. Hij is ondervoorzitter van het Team Goed Bestuur van UNIZO dat instaat voor de uitwerking en verdere implementatie van de Code Buysse.

Tel. 0472 83 01 64