Het belang van kennen, kunnen én zijn voor authentiek leiderschap en professionele groei

Zelfgroei, zelfsturing en authentiek leiderschap zijn vandaag hot topics, maar Dr. Marina Avau is er al sinds de oprichting van Flanders Business School een vurige pleitbezorger van. De docente zet niet alleen competenties en ervaringen centraal, maar benadrukt ook het belang van weten wie je bent, wat er bij je past en wat niet, wat de valkuilen zijn voor jouw profiel en hoe je de weg vindt naar anderen als je iets in teamverband moet realiseren. In haar vakken gebruikt ze kennen, kunnen én zijn als handvaten om authentiek leiderschap vorm te geven en professionele groei te realiseren.

Potentieel vinden en verraderlijke valkuilen vermijden

Marina Avau vergelijkt haar manier van coachen graag met een natuurlijk proces. Net zoals in de natuur alles vanzelf groeit, werkt zij enkel aan de randvoorwaarden opdat het aanwezige potentieel bij individuen tot bloei zou komen in samenwerkingsverbanden. Zelfs de meest ervaren ondernemers of leiders hebben ruimte voor groei, omdat bijna iedereen zonder het te beseffen in dezelfde valkuilen blijft trappen. Avau: “Groei zit in het besef van waar je in je leiderschap kansen laat liggen, bijvoorbeeld omdat je te conflictvermijdend bent.”

Kaders aanreiken, maar integratie is een must

Dr. Avau werkt met een eigen model, waarin ze persoonlijkheidsaspecten en competenties combineert met cognitieve capaciteiten: hoe mensen omgaan met de complexiteit rondom hen, hoe ze met veel of weinig stakeholders hun idee in de markt kunnen zetten en hun leiderschap vorm kunnen geven. Dat model past ze ontwikkelingsgericht toe, rekening houdend met het verleden van wie ze coacht. De kaders staan met andere woorden niet los van diegene die ze hanteert: indoctrinatie moet plaats ruimen voor integratie.

Zo stuurt Dr. Avau studenten binnen haar 360°-aanpak op pad om feedback te vragen aan anderen over hun sterktes en zwaktes. Gedurende twee jaar houden ze een dagboek bij waarin ze de aangereikte kaders integreren en dieper ingaan op zaken die ze daardoor anders aanpakken. Zo legt de coaching door Dr.  Avau dankzij verdieping en toepassing voor elke student een ander accent.

Van persoonlijke inzichten naar systeembenadering

Vanuit het individuele ‘kennen, kunnen en zijn’ werkt Marina Avau vervolgens naar leadership, teameffectiviteit en groepsdynamiek. Persoonlijkheidsinzichten worden vertaald naar onder meer de rol die mensen opnemen in een team of hoe ze omgaan met conflicten. Verdieping is ook hier weer aan de orde. Zo gaat er veel aandacht naar hoe een team functioneert. “Hoe organiseren we ons? Hoe stellen we onze agenda samen? Zijn de rollen duidelijk, of zitten we in elkaars vaarwater? En wat met grijze zones, die vaak net bevorderlijk zijn voor de creativiteit?” Het zijn allemaal cruciale vragen die in die context een antwoord verdienen.

Effectieve samenwerkingsrelaties zijn diegene die de uniciteit van elk persoon respecteren en de verschillen optimaal benutten, en waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt – zowel ten opzichte van elkaar als van de doelen die het team voor ogen heeft”, besluit Dr. Avau.