Een Nederlandstalige opleiding met een internationaal perspectief

Aandacht voor interactie

Daar waar sommige business schools ervoor opteren om hun volledige programma in het Engels aan te bieden, wat hen toelaat om ook internationaal te rekruteren, hebben wij er bij FBS voor geopteerd om onze MBA-opleiding hoofdzakelijk in het Nederlands aan te bieden. Dit is een bewuste keuze, die in het verlengde ligt van de invulling van onze MBA. We werken case based op de ontwikkeling en toepassing van concrete, nieuwe business modellen voor lokale actoren. Bovendien hebben we gemerkt dat het gebruik van Nederlands als voertaal meer discussie en vlottere interactie toelaat tijdens de verschillende seminaries.

Deze keuze voor het Nederlands brengt uiteraard met zich mee dat onze MBA-studenten zowat allen uit Vlaanderen afkomstig zijn. Toch behouden we ook het noodzakelijke internationale, zelfs globale perspectief. Inzicht in de inter - nationale context waarin bedrijven vandaag functioneren is nu eenmaal onontbeerlijk. Internationalisering opent nieuwe groeiperspectieven, zelfs voor bedrijven die klein starten.

De internationale component brengen we binnen in het curriculum van onze MBA-opleiding via onder meer het international track, dat tweejaarlijks ingericht wordt voor het eerste en het tweede MBA-jaar samen, en dat een vast onderdeel van onze opleiding vormt. Ook vind je deze component in executive briefings met een internationale insteek, regelmatige uitwisselings - projecten met en bezoeken aan onze partnerinstellingen. Deze staan open voor onze MBA-studenten en alumni. We streven ernaar jaarlijks twee internationale programma’s te organiseren.

International track

Om de twee jaar wordt, binnen het lessenpakket, een “international track” georganiseerd. Dit is een internationale studieweek die aangeboden wordt in kader van het MBA-programma en enkel open staat voor MBA-studenten en alumni van onze business school.

De precieze invulling van het international track hangt af van de internationale economische actualiteit, maar sluit steeds aan bij de doelstellingen van de MBA. De partnerinstelling waar we op dat ogenblik te gast zijn, krijgt de kans om ons kennis te laten maken met de specifieke invulling die in die regio gegeven wordt aan “entrepreneurship”. Zo werd de internationale studieweek in het verleden al georganiseerd aan de Kellogg School of Management (Chicago) en aan Stanford University (Californië). Tijdens de studieweek worden ook tal van bedrijfsbezoeken gepland. Tijdens het bezoek aan Stanford werden bijvoorbeeld bedrijven in Silicon Valley bezocht: Google, Tesla, ...

Het international track is een essentieel onderdeel van het MBA-programma. Deelname aan dit traject is dan ook verplicht.

“Toen ik vernam dat FBS een studietrip organiseerde naar Stanford University & Silicon Valley heb ik geen moment getwijfeld. Als centrum voor hightech innovatie en bruisend hart van innovatie startups en gerenommeerde technologiebedrijven is dit zonder meer een leerrijke plek! De lezingen, workshops, bedrijfsbezoeken en de interactie tussen de deelnemers maakten dit een unieke ervaring. Door de contacten ter plekke kregen we een geprivilegieerde kans om de aantrekkingskracht van Silicon Valley van dichtbij te ervaren en te begrijpen. Als toerist kan je deze ervaring onmogelijk evenaren, daarom kijk ik met een zeer tevreden gevoel terug op deze studietrip.”

Stephane Colligon
Business Manager, Strand Associates Consulting

Andere internationale opportuniteiten

Naast het international track kan je, zowel tijdens je MBA-opleiding als daarna, deelnemen aan één of meerdere van de bijkomende internationale programma’s die we organiseren. Zo maken we bijna elk semester een internationale reis naar een zorgvuldig uitgekozen partner. Deelname aan deze reizen is facultatief, maar helpt vaak de blik nog verder te verruimen. Bovendien is het ook een unieke kans om kennis te maken en ervaring uit te wisselen met je voorgangers, want meestal gaan ook MBA-alumni mee op deze reis.

Recent brachten we zo een bezoek aan het Indian Institute of Management Calcutta (IIMC) en stapten we mee in het TI:GER® program van GeorgiaTech. We verwelkoomden een team van Amerikaanse MBA-studenten en gingen nadien op tegenbezoek naar Atlanta. Het programma bevatte onder andere unieke seminaries, bedrijfs bezoeken en concrete business challenges.

Onze internationale programma’s zijn uitsluitend bestemd voor onze MBA-studenten en alumni. Neem gerust contact met ons op via info@flandersbusinessschool.be voor meer informatie over deze internationale programma’s.