Doelstellingen

Het verhogen van de vaktechnische bagage van de financiële adviseur op het vlak van beheer, bescherming en overdracht van het persoonlijk vermogen. Diegene die de opleiding met vrucht heeft doorlopen, moet in staat zijn om:

  • een basisinventaris op te maken van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven van de particulier
  • een kritische analyse te maken van de vermogens- en cashflowsituatie : risico, liquiditeit en solvabiliteit
  • een samenhangend toekomstplan uit te werken voor de particulier, rekening houdend met aspecten van beleggingen, sociale zekerheid, verzekeringen, fiscaliteit, vennootschapsstructuren en successieregelingen
  • de particulier bij te staan en te adviseren om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, uitgaande van het toekomstplan Executive Education Programs