Examen en Attest

Examens

Het programma voorziet in talrijke praktijkoefeningen en vergt een dynamische inzet van de deelnemers.

Tijdens het traject en op het einde van de opleiding zal de deelnemer beoordeeld worden. De quotering gebeurt aan de hand van 3 inhoudelijke toetsen doorheen het jaar én een uitgewerkte gevalstudie die de deelnemer inhoudelijk verdedigd voor een jury.

Certificaat

De deelnemers die slagen voor de opleiding bekomen het certificaat van Postgraduaat Advisor of Personal Financial Planning.

Na het welslagen voor deze opleiding is er de mogelijkheid om in te stappen in een vervolgtraject "Masterclass Personal Financial Planning”.