Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • inleiding tot financiële planning
 • sociale zekerheid en pensioenopbouw
 • verzekeringsproducten en hun fiscale behandeling
 • aanvullende bedrijfsplannen (groepsverzekering, pensioenfondsen, bedrijfsleidersverzekering
 • fiscaliteit: personenbelasting (incl. fiscale behandeling van hypothecaire leningen) en basis vennootschapsbelasting
 • successieplanning
 • beleggingsverzekeringen
 • economische en fiscale aspecten van vastgoed
 • roerende waarden en het beheer van een beleggingsportefeuille
 • vennootschappen en vennootschapsfiscaliteit
 • waarderingsmethodes voor vennootschappen
 • commerciële organisatie
 • praktijkoefeningen