3e inhoudelijke toets en praktijkcases

PRAKTIJKCASUS

  • Opmaak van een financieel plan (balansen en doelstellingen)
  • Analyse huidige situatie (vermogen en cashflow)
  • Analyse bij sinister (vermogen en cashflow)
  • Analyse bij pensioen (vermogen en cashflow)
  • Successieanalyse en Successieplanning
  • Projectanalyse
  • Portefeuillesamenstelling en advies inzake asset allocation

Eindtermen

Deze module moet de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan.