Beleggingsverzekeringen

Deel 1: INLEIDING

 • Beleggingsverzekeringen: ‘three in one’
 • Algemeen wettelijk kader
 • Vrije dienstverlening
 • De diverse levensverzekeringstakken
 • klantenbescherming

Deel 2: ROERENDE FISCALITEIT (natuurlijke personen)

 • Roerende voorheffing
 • Abonnementstaks
 • Premietaks
 • Positionering beleggingsverzekeringen
 • Rechtsbescherming voor de verzekeringnemer
 • Grensoverschrijdende fiscale gegevensuitwisseling

Deel 3: JURIDISCHE ASPECTEN

 • Rechten van de partijen
 • Patrimoniumoverdracht
 • Verzekeringsprestatie valt niet in nalatenschap
 • Positie schuldeisers verzekeringnemer
 • Verzekeringnemer ? verzekerde

Deel 4: BEGUNSTIGING

 • Inleiding
 • De ‘klassiekers’ ( echtgenoot, kinderen, echtgenoot en kinderen, wettelijke erfgenamen/nalatenschap)
 • Levensverzekering en reservatair erfrecht
 • Levensverzekering en minderjarigen
 • Aanvaarding van de begunstiging

Deel 5: SUCCESSIERECHTEN

 • Algemeen kader
 • Beding ten behoeve van derde
 • Beding ten behoeve van zichzelf
 • Toepassing: algemeen
 • Toepassing: echtgenoten met gemeenschap van goederen
 • Toepassing: overlijden verzekeringnemer
 • Meldingsplicht verzekeraar

Deel 6: LEVENSVERZEKERING EN SCHENKING

 • Successierechtenverzekering
 • Gebruik maken van belastingvrije schijven
 • schenking met conventionele terugkeer / last van periodieke uitkering
 • ‘verzekeringsgift’
 • uitgestelde vermogensoverdracht aan volgende generatie

Deel 7: LEVENSVERZEKERING MET TWEE VERZEKERINGSNEMERS

Eindtermen

Van de cursist wordt verwacht dat hij de basisprincipes van de beleggingsverzekeringen begrijpt. En hoe dient hij ze te kaderen als beleggingsinstrument en als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning.