Sociale zekerheid en pensioenopbouw

HOOFDSTUK 1: BASISPRINCIPES INZAKE SOCIALE ZEKERHEID

 • Het driepijlermodel
 • Rustpensioen (Loontrekkenden, Zelfstandigen, Statutaire ambtenaren)
 • Overlevingspensioen
 • Brugpensioen
 • Werkonbekwaam worden

HOOFDSTUK 2: BEDRIJFSPENSIOENEN-2E PIJLER

 • De tweede en derde pijler
 • De groepsverzekering
 • De individuele pensioenbelofte
 • Interne individuele pensioentoezegging – onderhandse pensioenovereenkomst
 • Externe individuele pensioentoezegging – IPT verzekering
 • Onderhandse pensioentoezegging versus IPT verzekering
 • VAPZ
 • Berekening 80% regel
 • Impact van het RIZIV statuut voor artsen, tandartsen, …

Eindtermen

Van de cursist wordt verwacht dat hij de basisprincipes van het drie pijlersysteem begrijpt.

De cursist dient voor wat betreft het wettelijk pensioen:

 • De basisprincipes van de drie stelsels (loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren) te begrijpen
 • De pensioenleeftijd van een individu te kunnen vaststellen
 • Het niveau van het wettelijk pensioen te kunnen situeren
 • Parameters die de financiële leefbaarheid van het wettelijk pensioen beïnvloeden kunnen duiden

De cursist dient voor wat betreft de tweede pijler (ondernemingspensioen):

 • De verschillende mogelijkheden en limieten voor fiscaal gefaciliteerde aanvullende pensioenopbouw te kennen
 • Begrijpen hoe hij ze dient te kaderen als instrument van vermogensopbouw.