Doelstellingen

Deelnemers verhogen hun inhoudelijke kennis over vermogensvorming en vermogensbeheer. De Belgische, wetgevende context staat centraal zowel op vlak van beheer, bescherming en overdracht van het persoonlijk vermogen.

Wie de opleiding met vrucht heeft doorlopen, is in staat om:

  • een basisinventaris op te maken van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven van een particulier
  • een kritische analyse te maken van diens vermogens- en cashflowsituatie: risico, liquiditeit en solvabiliteit
  • een samenhangende visie uit te werken op een vermogen, rekening houdend met aspecten die er invloed op uit oefenen: beleggingen, sociale zekerheid, verzekeringen, fiscaliteit, vastgoed(structuren), vennootschapsstructuren en successieregelingen
  • de voor- en nadelen van de diverse instrumenten van vermogensvorming tegenover elkaar af te wegen en te kaderen