Doelstellingen

Het verhogen van de inhoudelijke kennis over vermogensvorming en vermogensbeheer in België,
zowel op het vlak van beheer, bescherming en overdracht van het persoonlijk vermogen.

Wie de opleiding met vrucht heeft doorlopen, moet in staat zijn om:

  • een basisinventaris op te maken van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven van een particulier
  • een kritische analyse te maken van een persoonlijke vermogens- en cashflowsituatie, risico, liquiditeit en solvabiliteit
  • een samenhangende structuur uitwerken
  • een plan van aanpak uitwerken om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren