Examen en Getuigschrift

We voorzien aanwezigheidsattesten voor alle deelnemers.

Wie slaagt voor een module krijgt een getuigschrift voor de betreffende module. Op het einde van elke module zal de deelnemer beoordeeld worden aan de hand van een inhoudelijke toets. Uitzondering: module 2 (fiscaliteit) heeft geen toetsmoment. 

Wie het volledig programma doorloopt en slaagt voor de evaluatie ontvangt het getuigschrift Postgraduaat Personal Finance. Tijdens het traject en op het einde van de opleiding zal de deelnemer beoordeeld worden. De quotering gebeurt aan de hand van 6 inhoudelijke toetsen doorheen het jaar én een mondelinge proef  op het einde van het academiejaar.

Na het welslagen voor deze opleiding is er de mogelijkheid om in te stappen in een vervolgtraject
" Postgraduaat Personal Financial Planning”.