Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • inleiding tot persoonlijke financiële planning
 • fiscaliteit: basis personenbelasting en basis vennootschapsbelasting
 • sociale zekerheid en pensioenopbouw
 • verzekeringsproducten en hun fiscale behandeling
 • aanvullende bedrijfsplannen (groepsverzekering, pensioenfondsen, VAPZ,…)
 • beleggingsverzekeringen
 • erfrecht en erfbelasting
 • economische en fiscale aspecten van vastgoed
 • roerende waarden en de samenstelling van een beleggingsportefeuille
 • vennootschapsstructuren en balansanalyse
 • waarderingsmethodes voor vennootschappen
 • praktijktoepassingen