Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • inleiding tot persoonlijke financiële planning
 • sociale zekerheid en pensioenopbouw
 • verzekeringsproducten en hun fiscale behandeling
 • aanvullende pensioenplannen (groepsverzekering, pensioenfondsen, Keyman verzekering)
 • fiscaliteit: personenbelasting (incl. fiscale behandeling van hypothecaire leningen)
  en basis vennootschapsbelasting
 • erfrecht en erfbelasting
 • beleggingsverzekeringen
 • economische en fiscale aspecten van vastgoed
 • roerende waarden en het beheer van een beleggingsportefeuille
 • vennootschappen en vennootschapsfiscaliteit
 • waarderingsmethodes voor vennootschappen
 • praktijktoepassingen