Modulaire opbouw

Het programma voorziet in 7 modules die afzonderlijk kunnen gevolgd worden.
Enkel de module fiscaliteit is verplicht voor alle deelnemers.

Module 1: persoonlijke financiën (24,5 lesuren)
Module 2: fiscaliteit (14 lesuren)
Module 3: zakelijk vermogen (24,5 lesuren)
Module 4: onroerend vermogen (24,5 lesuren)
Module 5: roerend vermogen (24,5 lesuren)
Module 6: pensioenvorming en verzekeringen (24,5 lesuren)
Module 7: successie (24,5 lesuren)

Totaal aantal lesuren volledig programma: 161 lesuren