Workshop: Geen samenwerken zonder samendenken

In de workshop reikt Jan De Visch concrete hulpmiddelen aan om tot een effectievere en meer wendbare strategierealisatie te komen. Daarin staat het samendenkwerken centraal.

Samendenkwerken ontstaat als de rolinvulling zich focust op zinvolle bijdragen (het betekenisvol verschil en niet zozeer de taken/activiteiten), ontwikkeling van medewerkers zich richt op het verbreden van de manier waarop ze problemen en uitdagingen interpreteren (mindset en niet zozeer de competenties), en het teamfunctioneren zich richt op het doorbreken van de manier waarop ze uitdagingen vernauwen.

Hieruit volgen zes dynamieken die onderling in een spanningsveld komen te staan, en de effectiviteit van strategierealisatie bepalen. Je kan ze in hun samenhang ontwerpen, namelijk: bijdragegerichte opdrachtstelling, autonome besluitvorming, integratie van initiatieven, richten van betrokkenheid, creëren van verbinding en het oplossingsgericht leren/bijsturen.

Drie concrete voorbeelden van organisatieontwikkelingstrajecten vormen de opstap om de vertaling te maken van de aangereikte inzichten naar de eigen praktijk  om op die manier de spanningsvelden in strategie-realisatie beter te hanteren.

Programma

13u15: verwelkoming met een drankje

13u30: Start workshop

  • De drie verborgen dimensies in strategie-realisatie
  • Het vertalen van strategie in een geheel van relaties tussen functies: eerste case study

15u20: Pauze

15u40: Vervolg

  • Het steunen van medewerkers in hun groei naar een rijkere interpretatie van hun strategische context: tweede case study
  • Het creëren van winnende teams door het hanteren van spanningsvelden in strategie realisatie: derde case study

17u20: Afsluitende synthese & boek signeersessie

Praktisch

Wannneer: dinsdag 21 juni 2022 13u15- 17u30

Waar: Flanders Business School, Sint-Katelijnevest 26-28, 2000 Antwerpen

Docent

Jan De Visch (1961) is organisatiepsycholoog en kritische facilitator.
Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in het managen van organisatieontwikkelingsprojecten. Hij ondersteunt met succes de ontwikkeling van werkwijzen die klanten toelaten om een duurzamer zakelijk model te ontwikkelen. Voor investeringsfondsen beoordeelt hij het organisatorische opzet van scale-ups, waarbij hij via een impact audit inschat of ze al dan niet in staat zullen zijn om hun businessplannen waar te maken.

Hij is Exec. Prof. aan Flanders Business School (KU-Leuven) en houdt eraan om zijn interventies voortdurend kritisch en vanuit verschillende wetenschappelijke benaderingen te onderzoeken. Hij is (mede)auteur van 10 boeken waarin hij veronderstellingen in wat werkt binnen het human resources domein kritisch bevraagt en alternatieve aanpakken voorstelt.
Onder invloed van zijn klanten en studenten ontwikkelde hij een hele reeks hulpmiddelen om bedrijven te helpen de kwaliteit van hun organisatieopzet in kaart te brengen en medewerkers te ondersteunen in hun identiteits- en denkkrachtontwikkeling. De belangrijkste is de Dynamic Collaboration Applicatie (https://dynamiccollaboration.app), een digital hulpmiddel om waardecreatie te stroomlijnen en te versterken en ontwikkeld met steun van het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (Vlaio). De applicatie is een dialogisch hulpmiddel dat helpt om rollen te herdefiniëren, om perspectiefinname van medewerkers en teams te objectiveren en neerwaartse en opwaartse dynamieken in teams gericht aan te pakken.