MBA Faculty

Permanente zorg voor kwaliteit

De ambitie om een echte entrepreneurial MBA te zijn, kunnen we alleen waarmaken door de zorg vuldige selectie van onze docenten. De MBA-staff van Flanders Business School bestaat enerzijds uit docenten met een hoogstaand academisch curriculum, en anderzijds uit docenten die in het bedrijfsleven een hoog niveau van expertise hebben opgebouwd. Op deze manier heeft het beroepenveld een inbreng in het programma, terwijl de academische staff theorie aan de realiteit toetst door interactie met de studenten.

Coaching is enorm belangrijk binnen de opleiding: onze professoren en executive coaches met een sterk track record begeleiden jou doorheen het persoonlijke traject dat je tijdens de opleiding aflegt.

Elke opleiding in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland moet een doorlichting ondergaan. Deze doorlichting resulteert in een advies, bestemd voor de Nederlands-Vlaamse Accredatie Organisatie (NVAO). Deze heeft onze Executive MBA als een volwaardige master-na-master opleiding erkend.

Deze erkenning of ‘accreditatie’ is een ‘keurmerk’ dat aangeeft dat een opleiding aan bepaalde, op voorhand vast gelegde, kwalitatieve criteria voldoet. Alle instellingen voor hoger onderwijs moeten hun opleidingen toetsen aan dit algemeen kader voor kwaliteitszorg. Business schools niet: zij kunnen ook een internationaal erkend accreditatie orgaan inschakelen en het advies daarvan laten omzetten in een NVAO-erkenning. Wij hebben er desondanks voor gekozen om op dezelfde manier beoordeeld te worden als de Vlaamse universiteiten.

Dr. Marina Avau

Professor Personal Assessment and Leadership

Marina Avau behaalde haar doctoraat in de Psychologische wetenschappen (arbeids- en organisatiepsychologie) aan de KU Leuven. Zij draagt tevens de titel van  “Fellow Practitioner Career Management” (Institute of Career Certification International) en die van “Fellow of the faculty” (KUL, Psychologische wetenschappen).Naast haar hoofddocentschap, treedt Marina op als gastdocent en coach bij het FBS programma Growth Accelerator en bij het Ideator programma binnen het KEA project (innovatie in de zorgsector). ...

Dr. Guy Bauwen

Guy Bauwen has a Master in Industrial Sciences (Electrical & Electronic Engineering) from Hogeschool Ghent and specialized in Industrial Engineering & Operational Management Research at the Faculty of Applied Sciences, Ghent University.  Guy Bauwen received his MBA from Ghent University (Vlerick Leuven Gent Management School) in Belgium. He obtained additional executive management education at Babson College, Stanford University and Harvard Business School. Guy is Doctoral Candidate in Applied Economic Sciences at the Faculty of Economics & Business Administration, Ghent University...

Dr. Martine Cools

Professor Managerial Accounting

Dr. Martine Cools is hoofddocent en coördinator van de Onderzoekseenheid Accountancy en Fiscaliteit, aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven, Campus Antwerpen. Daarnaast is zij als research associate verbonden aan de Rotterdam Management School....

Kristof Decock

Professor Topics in Entrepreneurship

Kristof Decock is Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven). Verder vervolledigde hij een Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen, en behaalde zijn MBA-diploma aan Flanders Business School. Kristof volgde daarnaast nog diverse managementopleidingen aan onder andere Kellogg School of Management (Chicago), Indian Institute of Management (Calcutta), Esade Business School (Barcelona) and Aalto University (Helsinki). ...

Yann Dekeyser

Professor Entrepreneurial Finance

Yann Dekeyser is an experienced professional with a broad knowledge of financial management in several sectors of economic life. Yann is a partner at KPMG and heads its Belgian Transaction Services department. Furthermore Yann is an affiliated professor at Flanders Business School. ...

Jan De Visch

Professor Human Capital Management

Jan De Visch (1961) studeerde af als Masters in de Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie aan de KU-Leuven en volgde diverse post-masters programma’s (Personeelsbeleid (UAMS), General Management (Ashridge, UK), Marketing van Cultuur (Universiteit Amsterdam), Corporate Governance (Vlerick)). Als Executive Professor binnen het Enterpreneurial MBA doceert hij het vak Human Capital Management en diverse Human Capital Executive Programs. ...

Dr. Marc Logman

Docent Marketing Management

Marc Logman is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Hij is expert in het ontwikkelen van stappenplans voor allerhande marketing- en management problemen (van een bedrijfspecifiek marketingplan tot bedrijfsspecifieke checklists voor partnerships, het genereren van ideeën, business development, enz.). ...

Drs. Ann Moreels

Professor Communication Skills

Ann Moreels is arbeids-, gemeenschaps- en organisatiepsychologe (KU Leuven, 1990) en starte haar carrière bij DIP Consulting, waar zij, in samennwerking met KU Leuven werkte als HR-Consultant bij publieke en private organisaties. Ann's activiteiten situeerden zich voornamelijk in audit en analyse van HR en organisatie van verschillende types van organisaties (structuur, cultuur, communicatieprocessen, work procedures, etc.). Later ging ze aan de slag bij Kluwer Uitgevers, Deloitte , t-Groep, en Euroclear. ...

Carlos Ocampo y Vilas

Professor Operations Management

Carlos Ocampo y Vilas doceert Operations Management en Kwantitatieve Beslissingsmethoden, en werkt samen met bedrijven en organisaties om operationele problemen op te lossen. Dit gaat van de voorbereiding van Six Sigma programma’s tot het uittekenen van de bedrijfsprocessen in BPMn en het identificeren en oplossen van knelpunten. Hij past zijn kennis toe in zowel productiebedrijven als in de dienstensector. ...

Dr. Frederiek Schoubben

Professor Financial Management

Frederiek Schoubben studeerde in 2000 af als Handelsingenieur aan de KU Leuven waarna hij als onderwijs en onderzoeksassistent werkzaam was bij de onderzoekseenheid Accounting, Finance en Insurance aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. In 2007 behaalde hij een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven met als titel: ‘The impact of a stock listing on the determinants of firm performance and investment policy’. ...

Jos Thys

Professor Business Ethics

Jos Thys studeerde Lic. TEW aan UFSIA en lic Drs TEW KUL, Master PFP Antwerp Management School Director en Board Effectiveness Guberna. Na 17 jaar ervaring in de financiële sector heeft hij zich verder gespecialiseerd in de begeleiding van Familiebedrijven. Vooral de overdracht naar de volgende generatie, de strategische planning van het Familiepatrimonium en de verschillende aspecten van Corporate Governance komen hierbij op de voorgrond. In zijn zelfstandige activiteit begeleidt hij Familiebedrijven bij de overdracht naar de volgende generatie en de uitbouw van de Familiale strategie en neemt hij mandaten op als onafhankelijk bestuurder bij Familiebedrijven o.a. bij het beursgenoteerde VGP waar hij tevens voorzitter is van het auditcomité. ...

Dr. ir. Dirk Torfs

Professor Quantitative Decision Making
Dirk Torfs behaalde zijn master Toegepaste Ingenieurswetenschappen (elektro-mechanica, optie productietechnologieën) aan de KU Leuven. Hij doctoreerde aan diezelfde universiteit in de Toegepaste wetenschappen en behaalde zijn MBA-diploma aan Flanders Business School.
Dirk startte zijn carrière in 1995 bij Trasys NV. Daar coördineerde hij voor het Europese Ruimtevaart Agentschap de projecten en programma’s rond ruimterobotica. Vandaag is hij CEO bij Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie in Vlaanderen.
Dirk beschikt over meer dan twintig jaar ervaring in algemeen management. Zowel bij grote als kleine bedrijven. Hij was verantwoordelijk voor strategische ontwikkeling en duurzame groei in verschillende sectoren: engineering, realisatie en onderhoud van technische infrastructuren in gebouwen, verkoop en andere services in de industriële voertuigindustrie, robotica en automatisatie, en de ruimtevaartindustrie.
Dirks voornaamste interesse gaat naar de relatie tussen de ontwikkeling van menselijk kapitaal en de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Prof. dr. Wim Vanhaverbeke

Professor Strategic Management

1982: 'Licentiaat' in philosophy (equivalent to B.A.) with high honors - K.U.Leuven
1982: 'Aggregatie' in philosophy (equivalent to teaching certificate) - K.U.Leuven
1985: 'Licentiaat' in Economics (equivalent to B.A.), with honors - K.U.Leuven...

Kris Vander Velpen

Kris Vander Velpen holds an MBA from Cornell University and a Business Engineer degree in Computer Data Processing as well as a Bachelor in Thomistic Philosophy from the Catholic University Leuven.

Kris is now an independent consultant, building and implementing tailor-made top-line growth practices within major companies (Deloitte, Picanol, Exmar, Alcatel-Lucent, J&J, OCAZ,….) as well as executing ad-interim key positions within governmental bodies (Advisor Flemish Minister for Economy, Science and Innovation, ….) or fast growing companies (Vulpia Group, VTD,….).

Prof. dr. Bart Van Looy

Academic Dean Flanders Business School.

Professor Managerial Research Methodologies and Thesis Research Seminar and Scientific Co-ordinator at Flanders Business School

Professor at KU Leuven (Innovation and Organization) at the department of Managerial Economics, Strategy and Innovation (MSI), Faculty of Business and Economics. In addition he has a (part-time) research affiliation at the University of Twente (Institute of Governance Studies, OOHR) and is  co-promotor of ECOOM, responsible for the service and research activities pertaining to Technometrics/Patent Analysis...

Prof. dr. Dirk Van Poucke

Professor Executive Decision Making

Dirk Van Poucke is een gepassioneerd lesgever over competitieve besluitvorming, onderhandelen en beïnvloeding. Al 25 jaar traint hij executive professionals en mba-studenten in negotiatietechnieken en lobbying. Hij begeleidt bedrijven bij hun onderhandelingen: fusies en acquisities (M&A), commerciële contracten en conflicten binnen of tussen organisaties. ...