Postgraduaat Advisor of Personal Financial Planning

Steeds meer particulieren vragen om gepersonaliseerd advies voor zowel hun zakelijk als hun privé vermogen en de combinatie van deze. Om aan deze vraag tegemoet te komen ontwikkelde Flanders Business School en Studio FP het programma Postgraduaat Advisor of Personal Financial Planning. In samenwerking met Studio FP organiseren wij deze opleiding die vaktechnische kennis rond opbouw, overdracht, beheer en bescherming van het persoonlijk vermogen koppelt aan praktijkgerichte toepassingen. Dit programma heeft een uniek aanbod in zijn bundeling van diverse materies. Het verenigt fiscale, financiële en juridisch relevante topics in één opleiding.

Doelgroep

 • bankiers
 • verzekeringsmakelaars
 • boekhouders / accountants
 • juridische adviseurs
 • personal / private bankers
 • (onafhankelijke) financiële adviseurs
 • vermogensbeheerders

 

Doelstellingen

Het verhogen van de vaktechnische bagage van de financiële adviseur op het vlak van beheer, bescherming en overdracht van het persoonlijk vermogen. Diegene die de opleiding met vrucht heeft doorlopen, moet in staat zijn om:

 • een basisinventaris op te maken van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven van de particulier
 • een kritische analyse te maken van de vermogens- en cashflowsituatie : risico, liquiditeit en solvabiliteit
 • een samenhangend toekomstplan uit te werken voor de particulier, rekening houdend met aspecten van beleggingen, sociale zekerheid, verzekeringen, fiscaliteit, vennootschapsstructuren en successieregelingen
 • de particulier bij te staan en te adviseren om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, uitgaande van het toekomstplan Executive Education Programs 

 

Methodologie

Tijdens de opleiding worden voortdurend theoretische uiteenzettingen met praktijkvoorbeelden afgewisseld. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve medewerking verwacht.

Docenten

Alle docenten zijn in hun professioneel leven dagelijks bezig met de materie. Zij zullen u een boeiende update geven van de onderwerpen waardoor u kan rekenen op een afstemming van kennis en ervaring. Meer info vindt u bij de verschillende opleidingsdagen.

 

Attest

Het programma voorziet in talrijke praktijkoefeningen en vergt een dynamische inzet van de deelnemers. Tijdens het traject en op het einde van de opleiding zal de deelnemer beoordeeld worden. De quotering gebeurt aan de hand van 3 inhoudelijke toetsen doorheen het jaar én een uitgewerkte gevalstudie, die nadien wordt verdedigd voor een jury. De deelnemers die slagen voor de opleiding bekomen het certificaat van Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning.

Na het welslagen voor deze opleiding bestaan de mogelijkheid om in te stappen in een vervolgtraject "Masterclass personal Financial Planning”.

Erkenningen

 • FBS en Studio FP zijn erkend bij FSMA als opleidingsverstrekker van bijscholing in bank-, beleggings- en verzekeringsmateries.
 • FBS en Studio FP zijn tevens erkend bij het IAB in de hoedanigheid van vormingsoperator voor permanente vorming.
 • Elke opleidingsdag wordt ook apart erkend door het BIBF als zijnde seminarie, georganiseerd door erkende beroepsverenigingen.

Toelatingsvoorwaarden

Een minimale vooropleiding hoger onderwijs of relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen, fiscaliteit, verzekeringen of kredieten is aangewezen maar niet vereist. Het programma richt zich tot adviseurs die klanten begeleiden met een vermogen tussen € 250.000 en € 1.500.000.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25.