Masterclass Personal Financial Planning

Personal Financial Planning wint dagelijks aan belang. Vermogende particulieren zijn meer dan ooit op zoek naar onderlegde experten die hen kunnen begeleiden bij het optimaal structureren van hun vermogen. De opleiding ‘Personal Financial Planning’ heeft tot doel een antwoord te bieden op de steeds toenemende technische complexiteit van de adviesfunctie van een financiële tussenpersoon. Zij is uniek in België omdat accountancy, juridisch-fiscale, beleggingstechnische en verzekeringstechnische kennis met elkaar verbonden wordt. Zij combineert vaktechnische kennis met praktische toepassingen. Het is een zeer diepgaande opleiding.

Deze opleiding richt zich tot eenieder die advies inzake persoonlijke financiële planning wil verstrekken aan vermogend cliënteel. Waar de opleiding advisor de deelnemers aanleert om de problematiek van vermogende klanten multidisiciplinair te benaderen en te begrijpen, bouwt de masterclass daar verder op voort. Deelnemers worden op het einde van de opleiding geacht zelfstandig de problematiek van het vermogend cliënteel te inventariseren, analyseren en adviseren alsook de oplossingen te verdedigen ten opzichte van de specialisten die de klant omringen (accountant, private banker, notaris, fiscalist,…). Bovendien wordt in de masterclass ook de buitenlandse aspecten (vakantiewoningen, internationale tewerkstelling, internationale successieplanning,…) van vermogend cliënteel vanuit Belgisch perspectief belicht.

Doelgroep

 • bankagenten
 • verzekeringsmakelaars
 • boekhouders, accountants
 • juridische adviseurs
 • personal / private bankers
 • onafhankelijke financiële adviseurs

Doelstellingen

Wie de opleiding met vrucht heeft doorlopen, zal in staat zijn tot :

 • het opmaken van een inventaris van het vermogen van de vermogende particulier,
 • het kritisch analyseren van de vermogens- en cashflowsituatie van de vermogende particulier,
 • het uitwerken van een toekomstplan voor de vermogende particulier gebruik makend van het assortiment juridische, financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten,
 • het begeleiden en adviseren van de vermogende particulier omtrent de inkomens- en vermogensstructurering aan de hand van dit toekomstplan,
 • individueel uitwerken van complexe gevalstudies.

Methodologie

Tijdens de opleiding worden voortdurend theoretische uiteenzettingen met praktijkvoorbeelden afgewisseld. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve medewerking verwacht.

Docenten

Alle docenten zijn in hun professioneel leven dagelijks bezig met de materie. Zij zullen u een boeiende update geven van de onderwerpen waardoor u kan rekenen op een afstemming van kennis en ervaring. Meer info vindt u bij de verschillende opleidingsdagen.

Attest

De quotering zal gebeuren aan de hand van een individueel uitgewerkte gevalstudie.  Ook de inbreng in de werksessies zal in de evaluatie betrokken worden. Diegenen die regelmatig de uiteenzettingen bijwonen, actief aan de werksessies deelnemen en slagen in de examens, verwerven het getuigschrift voor Financiële Planner.

Erkenningen

 • FBS en Studio FP zijn erkend bij FSMA als opleidingsverstrekker van bijscholing in bank-, beleggings- en verzekeringsmateries. 
 • FBS en Studio FP zijn tevens erkend bij het IAB in de hoedanigheid van vormingsoperator voor permanente vorming. 
 • Elke opleidingsdag wordt ook apart erkend door het BIBF als zijnde seminarie, georganiseerd door erkende beroepsverenigingen.

Toelatingsvoorwaarden

De deelnemers beschikken reeds over een getuigschrift (van Postgraduaat) Advisor of Personal Financial Planning. Ze hebben bij voorkeur reeds relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen en financiële markten, fiscaliteit, burgerlijk recht en handelsrecht. Het programma Masterclass in Personal Financial Planning loopt over 1 jaar. De modules in de Advisor in Personal Financial Planning bieden een grondige theoretische basisopleiding, de opbouw van parate kennis. Het jaar van de Masterclass in Personal Financial Planning heeft als doel het uitdiepen van de basiskennis met het oog op het individueel uitwerken van complexe gevalstudies.