Attest

De quotering zal gebeuren aan de hand van een individueel uitgewerkte gevalstudie.  Ook de inbreng in de werksessies zal in de evaluatie betrokken worden. Diegenen die regelmatig de uiteenzettingen bijwonen, actief aan de werksessies deelnemen en slagen in de examens, verwerven het getuigschrift voor Financiële Planner.