Programma

Het programma omvat 90 contacturen, gespreid over 15 opleidingsdagen. Daarnaast dienen de deelnemers een individueel een paper uit te werken.

Les 1 – Ethiek en anti witwaswetgeving – woensdag 4 oktober 2017

Ethiek -  Luc Van Liedekerke

- professionaliteit, vertrouwen, integriteit
- ethiek van een financiële dienstverlening

Anti-witwaswetgeving- Alain Claes

- Europese wetgeving 
- Belgische wetgeving (repressief en preventief)
- internationale samenwerking
- witwasindicatoren
- kerncijfers

Les 2 – Vennootschappen: de overdracht van familiale ondernemingen – woensdag 18 oktober 2017 (Koen Naessens)

Waarderen van ondernemingen: via de courante waarderingsmethoden komen tot een gefundeerde waardering van diverse typen vennootschappen.

- De financiële diagnose
- Het begrip waardebepaling
- Intrinsieke waarde
- Economische waarde
- Marktwaarde

Les 3 – Praktijkstudie financiële planning – woensdag 25 oktober 2017 (Jo Stremersch)

Hier worden reële casussen besproken. Alle thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod.

Les 4 – Vennootschapsfiscaliteit – woensdag 15 november (Bruno Peeters)

Capita selecta fiscaliteit vennootschappen : o.a. actualia vennootschapsbelasting, interactie bedrijfsleider-vennootschap in het kader van de fiscaliteit, R/C, inkoop eigen aandelen, inbreng in de holding, meerwaardeproblematiek, DBI.

Les 5 – Vennootschappen:praktijkcases – uitgesteld naar woensdag 21 februari 2018 (Luc Jonckheere)

Praktijkcases die de nadruk leggen op problematieken mbt vennootschappen. Deze sessie stond aanvankelijk ingepland voor woensdag 29/11/2017.

Les 6 – IPR en Internationale successieplanning – woensdag 13 december 2017

IPR -  Alain Van Geel en Muriëlle Gijbels

- (Belgisch) internationaal privaatrecht :
- totstandkoming huwelijk, huwelijksgevolgen,
- huwelijksvermogensrecht, echtscheiding
- Praktijkvoorbeelden

Internationale successieplanning – Alain Van Geel en Muriëlle Gijbels

- Dubbelbelastingverdragen inzake successierechten
- Overzicht reglementering aan de hand van casussen
- Actualiteiten

Les 7 – Internationale fiscale planning en Salary Split – woensdag 17 januari 2018

Internationale fiscale planning – Raf Bogaerts en Gert Vandenbergh 

- Dubbelbelastingverdragen: bespreking van het Oeso modelverdrag
- Europees belastingrecht
- Internationale fiscale planningstechnieken

Salary Split -  Ferdy Foubert

- Dubbelbelastingverdragen
- Fiscaliteit België woonstaat / gaststaat
- Salary split met Nederland, Frankrijk en Luxemburg


Les 8 – Praktijkstudie financiële planning – woensdag 31 januari 2018 (Luc Jonckheere)

In deze les worden reële casussen besproken. Alle thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod.


Les 9 – Asset Allocation – woensdag 7 februari 2018 (Jo Stremersch en Paul Van Heurck)

Vanuit een globaal perspectief op het vermogen van een privé persoon wordt invulling gegeven aan de verdeling over de verschillende vermogenscomponenten.


Les 10 – Actua successie – het nieuwe erfrecht – woensdag 28 februari 2018 (Alain Van Geel en Charlotte Declerck)

Op 20 juni 2017 werd het wetsvoorstel in een eerste lezing in de Commissie van Justitie van de Kamer goedgekeurd. Een goedkeuring in tweede lezing zou binnenkort volgen, zodat het wetsvoorstel nog voor het zomerreces in de plenaire Kamer kan worden behandeld.
Tijdens deze studiedag belichten we het nieuwe erfrecht vanuit concrete praktijkgevallen en stellen we bestaande en toekomstige planningstechnieken civiel- en fiscaalrechtelijk in vraag..


Les 11 – Praktijkstudie financiële planning – woensdag 14 maart 2018 (Jo Stremersch)

In deze les worden reële casussen besproken. Alle thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod.

 

Les 12 – Vastgoed – woensdag 28 maart 2018 (Wim Vermeulen)

Opstal, erfpacht en vruchtgebruik. Deze les wordt volledig gewijd aan een uitdieping van deze constructies op burgerrechtelijk en fiscaal gebied. Naast wetgeving wordt ook aandacht besteed aan de uitgebreide rechtspraak terzake. Ongeveer de helft van de les wordt besteed aan praktijktoepassingen rond het thema.

 

Les 13 – Praktijkstudie financiële planning – woensdag 25 april 2018 (Gert De Greeve)

Praktijkcases erfrecht, successierechten, toondereffecten, …

 

Les 14 – Actualia fiscaliteit – woensdag 9 mei 2018 (Steve Van Uytbergen)

Herhaling en actua van alle fiscale onderwerpen die doorheen het jaar aan bod zijn gekomen.

 

Les 15 – Praktijkstudie financiële planning – woensdag 23 mei 2018 (Jo Stremersch)

In deze les worden reële casussen besproken. Alle thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod..