Toelatingsvoorwaarden

De deelnemers beschikken reeds over een getuigschrift (van Postgraduaat) Advisor of Personal Financial Planning. Ze hebben bij voorkeur reeds relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen en financiële markten, fiscaliteit, burgerlijk recht en handelsrecht. Het programma Masterclass in Personal Financial Planning loopt over 1 jaar. De modules in de Advisor in Personal Financial Planning bieden een grondige theoretische basisopleiding, de opbouw van parate kennis. Het jaar van de Masterclass in Personal Financial Planning heeft als doel het uitdiepen van de basiskennis met het oog op het individueel uitwerken van complexe gevalstudies.