Doelstellingen

Wie de opleiding met vrucht heeft doorlopen, zal in staat zijn tot :

  • het opmaken van een inventaris van het vermogen van de vermogende particulier,
  • het kritisch analyseren van de vermogens- en cashflowsituatie van de vermogende particulier,
  • het uitwerken van een toekomstplan voor de vermogende particulier gebruik makend van het assortiment juridische, financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten,
  • het begeleiden en adviseren van de vermogende particulier omtrent de inkomens- en vermogensstructurering aan de hand van dit toekomstplan,
  • individueel uitwerken van complexe gevalstudies.